Talous

Helen-konserni

Taloutta kuvaavia avainlukuja

 

 2013

2012

Liikevaihto, milj. euroa

878 897

Liikevoitto, milj. euroa

239 236

Liikevoitto %

27 26

Oman pääoman tuotto %

21 21

Omavaraisuusaste %

57 59

 Henkilöstö keskimäärin

1 562 1 633

Helsingin Energia

Taloutta kuvaavia avainlukuja

 2013 2012

Liikevaihto, milj. euroa

747 767

Tulos ennen satunnaisia eriä ja tilinpäätössiirtoja, milj. euroa

204 200

Taseen loppusumma, milj. euroa

1 673 1 595

Investoinnit, milj. euroa

145 95

Henkilöstön määrä 31.12.

1 146 1 117