Vi är Helsingforsenergins hjärta

Helsingfors med dess invånare och företag har sin egen unika energi. Vi ser till att staden pulserar.

Vi tar ansvar för framtiden

Med det växande energibehovet blir energieffektivitet allt viktigare. Därför bedriver vi vår verksamhet på ett sätt som motverkar klimatförändringen, påverkar miljön positivt och främjar välfärd och framgång.

Vi tar fram nya lösningar för framtiden och utvecklar hela energibranschen i en allt effektivare och hållbarare riktning. Vi vill försäkra oss om att finländarna har en bra morgondag nu och i framtiden.

Genvägar

Välj genvägen

Årsberättelse 2013

Du kan hitta våra årsredovisningar och delårsrapporter på mediabank (på finska).