Om oss

Pålitlig energi, okomplicerad service

Vi är ett av Finlands största energiföretag. Vi säljer elenergi till cirka 400 000 kunder och levererar fjärrvärme till över 90 procent av fastigheterna i Helsingfors. Vi producerar också fjärrkyla, som snabbt vinner terräng i huvudstaden. Vi erbjuder även planerings-, projekterings- och underhållstjänster och svarar för utomhusbelysningen i Helsingfors. 

Vi vill vara kundens pålitligaste energipartner. Vi erbjuder bekväm och säker service och tar hand om våra kunder.

Helsingin Energia

Genvägar

Välj genvägen

Årsberättelse 2013

Du kan hitta våra årsredovisningar och delårsrapporter på mediabank (på finska).

Klicka på den årsberättelse 2013