Sähkö

Tuuli­sähkön käyttö pienentää Helsingin hiili­jalan­jälkeä

  • Teksti: Kati Särkelä
  • Kuvat:
  • 2016-12-19
Raitiovaunut ja metrot ovat merkittävässä roolissa tulevaisuuden Helsingissä. Kaupunki tiivistyy, ja samalla HKL uskoo matkustajamäärien yhä kasvavan.

HKL:n uudet Artic-raitiovaunut ovat energiatehokkaita, ja ne on suunniteltu Suomen sääolosuhteisiin.

Vähäpäästöinen joukkoliikenne kulkee käsi kädessä nykyaikaisen kaupunkisuunnittelun kanssa.

”Helsingin yleiskaavaan suunnitellun kaupungin tiivistämisen ja siten tehokkaan yhdyskuntarakenteen edellytyksenä onkin, että kaikki liikkumisen kasvu Helsingissä ohjautuu kestäviin liikkumismuotoihin  ̶  kävelyyn, pyöräilyn ja raideliikenteeseen”, johtaja Karoliina Rajakallio HKL:ltä korostaa.

Raideliikenne onkin tehokas tapa alentaa liikenteen päästöjä. Ekologisuutta lisäävät metron ja raitiovaunun suuri kuljetuskapasiteetti ja kaluston kestävyys. Helsingin metrot ja raitiovaunut kulkevat pohjoismaisella tuuli- ja vesisähköllä.

”Myös kaikissa kiinteistöissämme, eli muun muassa metroasemilla ja varikoilla, käytetään tuuli- ja vesisähköä”, laatu- ja ympäristöpäällikkö Eeva Heckwolf kertoo.

Autoa parempi vaihtoehto

HKL:n matkustajamäärät ovat huikeita, mutta tavoitteena on kasvattaa määrää entisestään. ”Metron tai raitiovaunun on oltava aidosti nopeampi ja kätevämpi vaihtoehto autolle. Tähän vaikuttavat vuorovälit, kalusto, asemat ja reitit”, Rajakallio sanoo.

Raitiovaunumatkustamista aiotaan sujuvoittaa paremmalla liikennesuunnittelulla. Uudet rataosuudet suunnitellaan siten, että myös ajonopeuksia voi kasvattaa.

Asiakastyytyväisyys on tärkeä ympäristöindikaattori. Mitä enemmän metroilla ja ratikoilla on matkustajia, sitä parempi ympäristön kannalta. HKL:n tarjoamaan matkaketjuun kuuluvat myös suositut kaupunkipyörät. Metroasemien liityntäpysäköinti vie Helsinkiä osaltaan kohti parempaa kaupunki-ilmaa ja tukee pääkaupunkiseudun ilmastotavoitteiden toteutumista.

Uudet raitiovaunut liikenteeseen

Uudet energiatehokkaat Artic-raitiovaunut ovat HKL:n tuore, iso investointi. Vuonna 2018 uusia ratikoita on liikenteessä 40, eli noin kolmasosa koko kalustosta. Tällä hetkellä niitä on matkustajaliikenteessä reilut kymmenen.

”Raitiovaunut on suunniteltu juuri meidän olosuhteisiimme yhteistyössä kotimaisen valmistajan kanssa. Elinkaariajattelun mukaisesti vaunujen rakenteet on suunniteltu siten, että korjaaminen tai yksittäisen osan vaihtaminen olisi mahdollisimman sujuvaa”, Heckwolf kertoo.

Vaunujen sisäilmaa lämmitetään edistyksellisellä jarruenergian talteenottomenetelmällä. Selektiivilasit vähentävät kesällä jäähdytyksen tarvetta. Uuden kaluston lisäksi liikenteen energiatehokkuutta kasvatetaan taloudellisen ajotavan koulutuksella.

Uusi sähkösopimus

Tutustu sähkösopimuksiimme ja valitse sinulle sopivin vaihtoehto.

Katso sähkön hinnat ja tee sähkösopimus

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Ympäristö­sähkö on minun valintani

Ympäristösähkö on valinta uusiutuvien energianlähteiden puolesta. Helenin Ympäristösähkö on yhdistelmä aurinko-, tuuli- ja vesisähköä.

Kodin­koneita vesi­sähköllä

JR Kodintavaratalo valitsi vesisähkön. Valintaan vaikuttivat sekä hinta että ympäristöarvot.

Helen investoi uusiutuvaan energiaan

Helen kehittää toimintaansa entistä vähäpäästöisemmäksi. Yhtiö investoi seuraavina vuosina erityisesti hajautettuun, biopolttoaineita hyödyntävään lämmöntuotantoon.