Ajankohtaisia artikkeleita

Ukrainan tilanteen johdosta Helen hankkii kivihiilen toistaiseksi muualta kuin Venäjältä

Geopoliittisesta tilanteesta johtuen olemme päättäneet hankkia kivihiilen toistaiseksi muualta kuin Venäjältä. Noudatamme yhtiönä kulloinkin voimassa olevia Ukrainan kriisiin liittyviä pakotteita.

01.03.2022

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021: Merkittävä muutosten vuosi matkalla kohti hiilineutraaliutta haastavien markkinaolosuhteiden painaessa tulosta

Vuoden 2021 aikana Helen teki merkittäviä päätöksiä ja eteni strategiansa mukaisesti investoimalla erityisesti hiilineutraaliin energiantuotantoon Helsingissä ja sähkön erillistuotantoon tuulivoimalla.

01.03.2022

Helen lisää edelleen tuulivoimatuotantoaan uudella investoinnilla

Helen jatkaa investointejaan uusiutuvaan energiaan hankkimalla yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa Kalistannevan tuulipuiston ranskalaiselta VALOREM-konsernilta.

03.02.2022