Ajankohtaisia artikkeleita

Helen kiihdyttää tuulivoimainvestointeja – Uusi tuulipuisto Itä-Suomeen

Helen on sopinut yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston ja OX2:n kanssa 145 megawatin suuruisen tuulipuiston rakentamisesta Pieksämäelle. Niinimäen tuulipuistoon rakennetaan yhteensä 22 tuulivoimalaa, ja se on valmistuessaan itäisen Suomen suurin tuulipuisto.

28.11.2022

Helen ja Fortum selvittävät yhteistyön mahdollisuuksia pienydinvoiman saralla

Helen ja Fortum selvittävät yhteistyön mahdollisuuksia ydinvoiman ja erityisesti pienydinvoimaloiden (Small Modular Reactor, SMR) osalta. Molemmat yhtiöt ovat jo aikaisemmin ilmaisseet kiinnostuksensa pienydinvoimaa kohtaan. Toimintaympäristön myllerryksestä huolimatta on tärkeää varmistaa energia-alan siirtymisen jatkuminen kohti vähäpäästöistä ja päästötöntä tuotantoa. Tässä tilanteessa yhtiöt kokevat yhteistyön selvittämisen luonnollisena mahdollisuutena, joka on syytä tutkia.

25.11.2022

"Tärkeintä on säästää energiaa kaikin voitavin keinoin”

Energian riittävyys ja hintojen kohtuullisuus haastavat energia-alaa tulevana talvena. Kysyimme Sitran ilmastopolitiikan asiantuntija Oras Tynkkyseltä, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelältä ja europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrilta heidän näkemyksiään kolmeen ajankohtaiseen kysymykseen.

18.11.2022

Helen julkaisi ensimmäisen biodiversiteettistrategiansa

Helen julkaisi marraskuussa yhtiön historian ensimmäisen biodiversiteettistrategian. Strategian tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta.

18.11.2022

Helenin päästövähennystavoitteille virallinen hyväksyntä Science Based Targets –aloitteelta

Helen on ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä saanut Science Based Targets -aloitteelta (SBTi) virallisen hyväksynnän päästövähennystavoitteilleen. Uudet tavoitteet perustuvat Pariisin ilmastosopimukseen, ja ne pyrkivät rajoittamaan maapallon lämpenemistä 1,5 asteeseen globaalisti.

17.11.2022

Helen toteuttaa mittavan sähköautojen latausverkoston laajennuksen Helsinkiin

Sähköautoilun suosion kasvaessa kohisten Helen toteuttaa mittavan sähköautojen latausverkoston laajennuksen Helsinkiin. Helsingin kaupunki kilpailutti keväällä sähköautojen latausverkoston rakentamisen. Kilpailutukseen sisältyi latauslaitteiden asentaminen, ylläpito ja latauspalveluiden operointi. Helen voitti kilpailutuksen, jonka toteutus sisältää 48 henkilöautojen ja kahdeksan taksiautojen latausasemakohdetta, sisältäen yhteensä yli 150 latauspistettä Helsinkiin. Toimiva ja kattava

14.11.2022