Ajankohtaisia artikkeleita

Helen jatkaa merkittäviä investointeja tuulivoimaan ostamalla kaksi tuulipuistoa

Helen jatkaa merkittäviä investointejaan uusiutuvaan energiaan hankkimalla yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa Juurakon ja Karahkan tuulipuistot Pohjois-Pohjanmaalta kansainväliseltä VSB-konsernilta. Investointi tukee vuodelle 2030 asetetun hiilineutraalisuustavoitteemme saavuttamista ja nopeutettua siirtymäämme hiilineutraaliin energiatuotantoon ja hajautettuun energiajärjestelmään. Samalla haluamme vastata sähköistyvän yhteiskunnan tarpeisiin ja lisätä

11.07.2022

Helen ja LämpöYkkönen perustavat maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisuihin keskittyvän yhteisyrityksen

Helen Oy investoi merkittävästi lämpöpumppumarkkinaan perustamalla maalämpö- ja lämpöpumppuratkaisuihin keskittyvän yhteisyrityksen LämpöYkkönen Oy:n kanssa. Yhteisyrityksessä kaksi alansa huippuosaajaa yhdistävät osaamisensa tarjotakseen asiakkaille energiatehokkaita ja hiilineutraaleja lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja Helsingissä ja muualla Suomessa. Yhteisyrityksen perustaminen ja siihen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen edellyttää vielä yrityskauppavalvontaan liittyvää hyväksyntää

06.07.2022

Uusi Yritys Helen tarjoaa tietoa energiankulutuksesta jopa tunnin tarkkuudella​

Helenissä kehitetään kokonaisvaltaisia digitaalisia palveluja asiakkaille. Palvelut helpottavat asiakkaiden asiointia ja tuovat uutta ymmärrystä energiankulutuksesta. Yritys- ja taloyhtiöasiakkaille Helen lanseerasi uuden digitaalisen palvelun, Yritys Helenin. Se mahdollistaa kiinteistön energiankulutuksen seurannan jopa tunnin tarkkuudella viimeisen kolmen vuoden aikana.

30.06.2022

Helenin allianssikumppaneiksi YIT ja ACCIONA meriveden lämmöntalteenottohankkeeseen

Helen on valinnut YIT:n ja espanjalaisen kestävien infraratkaisujen kehittäjän ACCIONAn tunnelijärjestelmän allianssikumppaneiksi Helsingin Salmisaareen rakennettavaan meriveden lämmöntalteenottohankkeeseen. Työ aloitetaan kaksivuotisella kehitysvaiheella, josta allekirjoitetaan oma sopimus.

29.06.2022

Helen ja Equinix lämmittävät tulevaisuudessa yhä useamman helsinkiläisen kodin datakeskusten hukkalämmöllä

Yritykset laajentavat maailmanluokan yhteistyötään keräämällä Viikinmäen ja Suvilahden datakeskusten hukkalämpöä ja käyttämällä sen helsinkiläisten kotien lämmittämiseen.

23.06.2022

”Ilmastokriisi ei ole hävinnyt mihinkään”

Vasemmistoliiton europarlamentaarikon Silvia Modigin mukaan Venäjän sota Ukrainassa on yhtenäistänyt Euroopan parlamentin rivejä. Hän on kuitenkin huolissaan siitä, että sodan pitkittyessä EU-päättäjien halu joustaa ilmastotavoitteista kasvaa.

14.06.2022

Kriisit herättivät yhteiskunnan kiinnostuksen huoltovarmuuteen

Huolto- ja toimitusvarmuuden takaaminen on noussut entistä tärkeämpään rooliin Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Huoltovarmuuskeskuksen energiahuolto-osaston johtajan Pia Oeschin mukaan suomalainen energia-ala on suoriutunut stressitestistä pääosin kiitettävästi.

14.06.2022

Helen kasvattaa vauhdilla aurinkoenergian tuotantoaan - ensimmäinen teollisen luokan aurinkopuisto nousee Nurmijärvelle kesän aikana

Haluamme toimia suunnannäyttäjänä energiamurroksessa ja vastata sähköistyvän yhteiskunnan tarpeeseen lisätä energiaomavaraisuutta päästöttömällä energiantuotannolla. Suomessa vielä harvinaiset aurinkopuistot tulevat olemaan tärkeä komponentti sähkön tuotantopaletissa. Helenin ensimmäinen aurinkopuisto rakentuu kesän aikana Nurmijärvelle, mutta jo lähiaikoina on suunnitteilla lisää vastaavia hankkeita.

30.05.2022