Artikkeli / 9.10.2023

Energiamurros lisää jouston tarvetta – Lue mitä jousto on ja miten yritys voi hyötyä siitä

Mitä jousto on ja miksi sitä tarvitaan? Entä miten yritys voi saada säästöjä ja lisätuloja jouston avulla? Lue Helenin asiantuntija Kristiina Siilinin vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin joustosta.

Mitä on jousto?

Kun energia-alalla puhutaan joustosta, sillä tarkoitetaan sähköjärjestelmän kykyä pysyä tasapainossa. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkön tuotantoa on aina yhtä paljon kuin kulutusta.

Sähköjärjestelmää hallitaan tulevaisuudessa digitaalisesti ja automaattisesti. Jouston äly on dataa ja koneoppivia algoritmeja hyödyntävä alusta, jolle tasapainon ylläpitäminen ja jouston arvon optimointi on nopeaa ja yksinkertaista.

Miksi joustoa tarvitaan?

Lämpöä varastoituu huomaamattamme esimerkiksi kiinteistöjen rakenteisiin, mutta sähköjärjestelmässä ei lymyä samankaltaisia ylimääräisiä puskureita. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköjärjestelmä on armoton, jos tuotanto ja kulutus ei ole joka hetki täsmällisesti tasapainossa.

Ilman joustoa tuotannon ja kulutuksen tasapaino voi järkkyä, mikä pahimmillaan johtaa sähkökatkoihin. Joustoa siis tarvitaan, jotta meillä olisi sähköä käytettävissä aina kun sitä tarvitsemme.

Miksi energiamurros lisää jouston tarvetta?

Energiamurros kasvattaa sähköjärjestelmän jouston tarvetta tulevaisuudessa. Syitä tähän ovat muun muassa:

  • sähkönkulutuksen lisääntyminen
  • sään mukaan vaihtelevan tuotannon kasvaminen.

1. Sähkönkulutuksen lisääntyminen

Energiamurroksesta ei voi puhua ilman puhetta jokapäiväisen elämän sähköistymisestä. Sähkö on tulevaisuuden raaka-aine niin liikkumisessa kuin lämmön, vedyn, synteettisten polttoaineiden, teollisuuden prosessien ja jopa ruoan tuotannossa. Sähköistyminen on keino päästä eroon fossiilisista polttoaineista, sillä sähköä voidaan tuottaa entistä enemmän uusiutuvista energialähteistä.

2. Sään mukaan vaihtelevan tuotannon kasvaminen

Uusiutuvat tuotantomuodot ovat pääasiassa sääriippuvaista tuuli- ja aurinkovoimaa. Ne haastavat vaikeammalla ennustettavuudellaan ja säädettävyydellään sähköjärjestelmän tasapainotilan ylläpitämisen.

Sääriippuvaisen sähköntuotannon varaan laskeminen edellyttääkin laajamittaista eri sektoreiden yhteispeliä ja joustavuutta sekä sähkön tuotannon että kulutuksen osalta, jota tukemaan voidaan lisäksi rakentaa sähkön varastointia.

Miten yritys voi saada joustolla säästöjä ja tuottoa?

Energiamurroksen edetessä vaikuttaa siltä, että sähköä käyttävien, tuottavien ja varastoivien yritysten mahdollisuudet säästöihin ja lisätuloihin kasvavat nykyisestä.

1. Yritykselle kustannussäästöjä joustavalla kulutuksella ja tuotannolla

Sähköä käyttävä, tuottava tai varastoiva yritys voi saada liiketoiminnalleen kustannussäästöjä joustavalla energiankulutuksella tai -tuotannolla, kun ne ajoitetaan sähkön hinnan kannalta kannattavimmille hetkille.

Myös joustava sähköteho on arvokasta valuuttaa sähkömarkkinoilla. Yritys voi tarjota sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitämiseksi joustavaa tehoaan korvausta vastaan ja päästä ansaitsemaan joustokyvyllään lisätuottoa. Helenin Joustotuotto on palvelu asiakkaiden suurten sähkökuormien tarjoamiseksi Fingridin reservimarkkinoille.

2. Sähkövarastot tuottavat rahaa omistajalleen

Kulutuksen ja tuotannon joustamisen lisäksi sähkövarastot ovat monipuolinen työkalu lisäämään joustoa tuottaen samalla rahaa omistajalleen. Helenin Akkutuotto-palvelu on asiakkaiden suurten sähkövarastojen operointiin ja niiden varastoiman sähkön optimaaliseen kaupankäyntiin kehitetty palvelu. Helenin valvomo turvaa jatkuvasti automatisoitua kaupankäyntiä ja sähkövarastojen operointia, jolla varmistetaan optimoinnin mukaisen parhaan tuoton toteutuminen.

Kiinnostuitko joustosta ja haluatko kuulla siitä lisää? Asiantuntijamme kertovat mielellään aiheesta lisää:

Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Kristiina Siilin Sähköpostiosoite: kristiina.siilin@helen.fi

Lue lisää aiheesta

Älykkäät ratkaisut