Ajankohtaista

Munkkisaaren lämpökeskuksen modernisointi

Munkkisaaren lämpökeskus modernisoidaan tämän ja ensi vuoden aikana. Toinen öljysäiliö vaihdetaan kevyelle polttoöljylle.

Munkkisaaren lämpökeskuksessa (os, Hylkeenpyytäjänkatu 1 B) on viisi polttoaineteholtaan 49,5 MW kattilaa. Lämpökeskus toimii Helsingin kantakaupungin kaukolämmön huippu- ja varatuotantolaitoksena eli se otetaan käyttöön silloin, kun voimalaitosten lämpöteho ei riitä kattamaan kaukolämmön tarvetta. Munkkisaaren lämpökeskusta käytetään keskimäärin 230 tuntia vuodessa. Keskimääräinen lämmöntuotanto on ollut noin 33 000 MWh/a.

Munkkisaaren lämpökeskus

Tälle ja ensi vuodella ajoittuvassa projektissa Munkkisaaren lämpökeskuksen toinen öljysäiliö vaihdetaan raskaasta polttoöljystä kevyelle polttoöljylle, mikä vähentää lämpökeskuksen ympäristövaikutuksia ja öljynkäytöstä aiheutuvia hajuhaittoja.

Muutostyön taustalla on EU:n teollisuuspäästödirektiivi, jonka mukaisesti toteutamme laajaa muutosinvestointien suunnitelmaa.

Munkkisaaren öljysäiliöt on maisemoitu maan alle. Toisen säiliön muuttaminen kevyelle polttoöljylle tapahtuu rakentamalla nykyisen säiliön sisään uusi säiliö, jolloin säiliön tilavuus jonkin verran pienenee. Säiliöiden tilavuus on nyt noin 4 000 kuutiota ja muutoksen jälkeen kevyttä polttoöljyä sisältävän säiliön tilavuus on noin 3 300 kuutiota.

Molemmat säiliöt tyhjennetään öljystä muutostyön toteuttamiseksi, minkä jälkeen säiliöt pestään. Varsinaisen rakentamisen yhteydessä tehdään laitoksen toimintaan myös prosessiteknisiä muutoksia.

Muutostyön aikataulu

Varsinainen säiliöasennus alkaa maaliskuussa 2015. Muutostyöt kestävät vuoden 2015 loppuun. Koekäyttövaihe ajoittuu marraskuun 2015 ja tammikuun 2016 välille.

Muutostyön valmistelevat työt (mm. säiliön pesu) suoritettiin marraskuun 2014 aikana.

Munkkisaaren lämpökeskuksessa aloitettiin 19. lokakuuta raskaan polttoöljyn viritysajot ja ne jatkuvat näillä näkymin marraskuun alkuun asti. Viritysajoista ei aiheudu polttoainekuljetuksia, vaan testit tehdään olemassa olevalla polttoaineella.

Varsinaiset kevytpolttoöljyn ajot aloitetaan 23. marraskuuta. Tähän valmistaudutaan ajamalla laitokselle polttoainetta edellisenä viikonloppuna. Laitoksen viritys- ja koeajot suoritetaan vuoden loppuun mennessä.

Kaikki projektiin kuuluvat työt tehdään turvallisuusmääräysten mukaisesti ja asumismukavuutta mahdollisimman vähän haitaten.

Ajankohtaista

Öljysäilion muutostyöt valmistumassa - vallitilan maisemointi käyntiin

Munkkisaaren lämpökeskuksen modernisointiin liittyvät öljysäiliöön muutostyöt ovat valmistumassa. Työt Munkkisaaressa jatkuvat vielä Lämpöä Liikkeellä -taidekilpailuun liittyvän vallitilan maisemoinnilla, vallitilan katon ehostamisella sekä lastauslaiturin viemäröinnin uusimisella. Nämä työt tehdään huhti-syyskuun 2016 aikana.

Meluhaittoja työmaalla 7.8.-10.8.2015

Munkkisaaren tulevan vaahtosammutustilan havainnekuvat

Munkkisaaren tulevan vaahtosammutustilan havainnekuvat

Jaa: