Kotien asiakaspalvelu

Henkilötietojen käsittely

Olemme tarkkoja asiakkaidemme henkilötietojen käsittelystä, ja kehitämme jatkuvasti toimintatapojemme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Tältä sivulta löydät vastauksia henkilötietojen käsittelyyn liittyviin kysymyksiin.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan paitsi nimeä, yhteystietoja ja henkilötunnusta myös esimerkiksi asiakkaan palveluiden käyttöön, maksukäyttäytymiseen, käyttökohteeseen ja energiankulutukseen liittyviä tietoja.

Henkilötiedot saadaan pääosin asiakkailta itseltään tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden asiaan liittyvien kontaktien yhteydessä sekä asiakkaan kohteisiin asennetuilta energiamittareilta saaduilla energiankäyttötiedoilla. Henkilötietoja kerätään asiakkailta myös kilpailuihin, tapahtumiin, arpajaisiin ja muihin niihin rinnastettaviin vuorovaikutuksiin osallistumisen yhteydessä.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää Väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastiedon rekisteristä, puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä, muilta henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, maksujen valvontaan ja perintään, tuotteiden ja palveluiden ylläpitämiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen ja toimittamiseen sekä tuotteisiin ja palveluihin liittyvien Helen Oy:n sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitamiseen.

Henkilötietoja hyödynnetään myös tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa ja etämyynnissä sekä suoramarkkinoinnin kohdistamisessa profiloinnin avulla. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä analysoidaan tai ennakoidaan muun muassa henkilön käyttäytymistä, kiinnostuksen kohteita, taloudellista tilannetta ja henkilökohtaisia mieltymyksiä. Profiloinnilla asiakkaista kerättävien tietojen perusteella luodaan erilaisia luokitteluja ja kohderyhmiä.

Tietoihin on käyttöoikeus vain Helenin palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Helenin yhteistyökumppaneille, tytäryhtiöille, palveluntuottajille tai alihankkijoille. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Kuten kaikessa toiminnassamme, noudatamme lakeja, säädöksiä ja määräyksiä sekä toimimme rehellisesti, vilpittömästi ja syrjimättömästi suhteessa asiakkaisiin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin myös tietosuojan yhteydessä.

Jaa: