Kotien asiakaspalvelu

Suoramarkkinointikäytännöt ja henkilötietojen käsittely

Haluamme, että markkinointimme on mahdollisimman mielekästä nykyisille ja tuleville asiakkaillemme. Olemme tarkkoja asiakkaidemme henkilötietojen käsittelystä, ja kehitämme jatkuvasti toimintatapojemme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Suoramarkkinointi Helenillä

Suoramarkkinoinnilla pyritään kohdistamaan potentiaaliselle tai nykyiselle asiakkaalle mahdollisimman kiinnostavia tarjouksia ottamalla asiakkaaseen yhteys sähköpostilla, kirjeellä tai puhelimitse.

Suoramarkkinointi on tärkeä tapa tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ja kertoa uusista tarjouksista ja palveluista nykyisille asiakkaillemme. Kasvattamalla asiakasjoukkoamme varmistamme tuotteidemme ja palvelujemme kilpailukyvyn jatkossakin. Samalla asiakkaamme saavat tiedon uusista tarjouksista ja palveluista vaivattomasti.

Muutamia kertoja vuodessa. Suoramarkkinointimme ei siis aiheuta viestivyöryä.

Suoramarkkinointimme käsittää yhteydenotot sähköpostitse, kirjeitse ja puhelimitse.

Toukokuussa 2018 voimaan tulevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan asiakkaalta on pyydettävä nimenomainen suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin. Suostumuksen pyytämisen ohessa päivittämme asiakkaiden yhteystiedot, jotta pystymme paremmin olemaan yhteydessä asiakkaaseen asiakkuuden hoitoon liittyvissä asioissa ja kertomaan uusista tuotteista ja palveluista.

Suoramarkkinoinnilla tavoitellaan uusia asiakkaita ja markkinoidaan uusia tuotteita ja palveluja nykyisille asiakkaille. Asiakasviestinnällä halutaan hoitaa jo olemassa olevia asiakassuhteita. Asiakasviestinnäksi luetaan esimerkiksi Helen-lehti, asiakkaan tilaama uutiskirje ja määräaikaisen sopimuksen uusintatarjous.

Suoramarkkinointiehdot ja -asetukset

Suoramarkkinointiasetusten päivittäminen käy helpoiten lomakkeen kautta.

Voit tarkistaa suoramarkkinointiasetuksesi soittamalla asiakaspalveluun. Voit päivittää asetuksesi lomakkeen kautta.

Henkilötiedot ja niiden käsittely

Henkilötiedoilla tarkoitetaan paitsi nimeä, yhteystietoja ja henkilötunnusta myös esimerkiksi asiakkaan palveluiden käyttöön, maksukäyttäytymiseen, käyttökohteeseen ja energiankulutukseen liittyviä tietoja.

Henkilötiedot saadaan pääosin asiakkailta itseltään tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden asiaan liittyvien kontaktien yhteydessä sekä asiakkaan kohteisiin asennetuilta energiamittareilta saaduilla energiankäyttötiedoilla. Henkilötietoja kerätään asiakkailta myös kilpailuihin, tapahtumiin, arpajaisiin ja muihin niihin rinnastettaviin vuorovaikutuksiin osallistumisen yhteydessä.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää Väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastiedon rekisteristä, puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä, muilta henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, maksujen valvontaan ja perintään, tuotteiden ja palveluiden ylläpitämiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen ja toimittamiseen sekä tuotteisiin ja palveluihin liittyvien Helen Oy:n sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitamiseen.

Henkilötietoja hyödynnetään myös tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa ja etämyynnissä sekä suoramarkkinoinnin kohdistamisessa profiloinnin avulla. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä analysoidaan tai ennakoidaan muun muassa henkilön käyttäytymistä, kiinnostuksen kohteita, taloudellista tilannetta ja henkilökohtaisia mieltymyksiä. Profiloinnilla asiakkaista kerättävien tietojen perusteella luodaan erilaisia luokitteluja ja kohderyhmiä.

Tietoihin on käyttöoikeus vain Helenin palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietoja voidaan luovuttaa rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Helenin yhteistyökumppaneille, tytäryhtiöille, palveluntuottajille tai alihankkijoille. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Kuten kaikessa toiminnassamme, noudatamme lakeja, säädöksiä ja määräyksiä sekä toimimme rehellisesti, vilpittömästi ja syrjimättömästi suhteessa asiakkaisiin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin myös tietosuojan yhteydessä.

Päivitä suoramarkkinointiasetuksesi

Pystyt muuttamaan suoramarkkinointiasetuksesi oheisen lomakkeen kautta.

Siirry ilmoitukseen

 

Jos haluat saada selvityksen henkilötiedoistasi tai niiden käsittelystä, otathan yhteyttä asiakaspalveluun.

Jaa: