Aurinkoa yrityksille

vastuullista energiaa auringosta

Suomalaiset pitävät aurinkoenergiaa ylivoimaisesti vastuullisimpana energiamuotona. Saat meiltä kattavimmat aurinkoenergiaratkaisut, joiden avulla voit tehdä konkreettisia ilmasto- ja vastuullisuustekoja oli yrityksesi missä päin Suomea tahansa.

 

Ota meihin yhteyttä

Edelläkävijä aurinkovoimaloiden rakentamisessa

Olemme edelläkävijä aurinkoenergian hyödyntämisessä.

Olemme rakentaneet Suomen ensimmäiset suuret aurinkovoimalat Helsingin Suvilahteen ja Kivikkoon sekä yhteensä kymmeniä suuria ja pieniä aurinkovoimaloita eri puolille Suomea.

Helen on valittu jo kahtena peräkkäisenä vuonna energiayhtiöiden vastuullisimmaksi brändiksi. Olemme luotettava kumppani, ja toimintamme jatkuu varmuudella koko aurinkovoimalan elinkaaren ajan.

Suvilahden aurinkovoimala

Luotettava energiakumppani

Olemme vakavarainen, suomalainen kumppanisi hankkeisiin, joiden elinkaari on kymmeniä vuosia. Meillä on yli 400 000 tyytyväistä energia-asiakasta ja vankka kokemus aurinkoenergiajärjestelmistä Suomessa.

Pitkä kokemuksemme energia-alalta takaa aurinkoenergiaratkaisujen toteutuksen laadukkaasti ja luotettavasti. Suunnittelemme voimalan aina asiakkaamme tarpeiden pohjalta. Suunnittelun lisäksi hoidamme asiakkaan puolesta voimalan lupahakemuksen sekä investointitukihakemuksen Business Finlandille.

Aurinkoenergia on ostopäätökseen vaikuttava vastuullisuusteko

Yritysten energiavalinnat kiinnostavat

Tutkimme suomalaisten ajatuksia yritysten energiaan liittyvien valintojen vastuullisuudesta. Yli puolet suomalaisista pitää tärkeänä sitä, että yritykset kertovat tekemistään valinnoista tuotannossaan käyttämänsä energian suhteen.

Aurinkoenergia vastuullisin energiamuoto

Suomalaisten mielestä aurinkoenergia on ylivoimaisesti vastuullisin yritysten käyttämä energiamuoto: 90 % suomalaisista pitää aurinkoenergiaa vastuullisimpana energiamuotona.

Mahdollisuus vaikuttaa ostopäätökseen

Vaikka aurinkoenergian voimalla tuotettuja tuotteita ja palveluita ei vielä Suomessa juurikaan ole, jo puolet suomalaisista suosisivat ostopäätöksissään aurinkoenergialla tuotettuja tuotteita. Erityisesti kaupan, elintarvikkeiden ja matkailun alat ovat sellaisia, joilla aurinkoenergian hyödyntämisellä on suotuisa vaikutus ostopäätökseen.

Suomalaiset pitävät aurinkoenergiaa vastuullisimpana energiamuotona.

Edullista sähköä omasta aurinkovoimalasta

Avaimet käteen -mallilla toteutetussa yrityksen omassa aurinkovoimalassa tuotetun sähkön hinta voimalan elinkaaren aikana on jopa 54 % edullisempaa kuin sähkön hinta yrityksille keskimäärin.

Aurinkosähkö korvaa verkosta ostettavaa sähköä, kun aurinkovoimala kytketään kiinteistön sähköverkkoon. Näin säästät energian hinnan lisäksi sähköveron ja siirtomaksun.

Aurinkovoimalan elinkaari on pitkä, 25-40 vuotta. Edullinen sähkön hinta muodostuu koko elinkaaren ajalle.

Business Finland myöntää yrityksille 25 %:n investointituen aurinkovoimaloihin. Nyt on siis erinomainen aika yrityksellesi ryhtyä aurinkoenergian tuottajaksi.

Lähde: Tilastokeskus ja Finsolar. Investointituki on huomioitu laskelmissa.

Aurinkovoimala yrityksellesi räätälöitynä

Teknologiariippumattomana asiantuntijana olemme luotettava kumppani yrityksellesi aurinkoenergiahankkeen alusta loppuun. Tarjoamme aurinkovoimaloita kahdella eri toteutusmallilla.

Avaimet käteen

Tarjoamme täyden palvelun toimituksen aurinkovoimalalle, joilla yrityksesi tuottaa suuren osan tarvitsemastaan sähköstä keväästä syksyyn.

Tutustu tästä

Ilman investointeja

Toimitamme yrityksellesi markkinoiden kustannustehokkaimman ja kiinteistöllenne parhaiten sopivan voimalaratkaisun ilman investointia.

Tutustu tästä

Takaamme aurinkovoimalan turvallisuuden

Huolehdimme aurinkovoimalan turvallisuudesta kattavasti suunnittelusta asennukseen ja käyttöönottoon.

  • Laadimme aina kantavuustarkastelun katon rakenteille: varmistamme, että katto kestää aurinkovoimalan tuoman lisäpainon. Helen rakentaa voimalan ainoastaan silloin, kun katto on riittävän kestävä.
  • Teemme suunnittelun, toteutuksen ja asennuksen aina voimassa olevien sähkölaitteiston rakennetta ja sähkötyöturvallisuutta koskevien määräysten mukaan. Huolehdimme mm. kaapeleiden oikeanmukaisesta kiinnityksestä ja tuennasta. 
  • Laadimme voimalan laitoskuvauksen eli pelastussuunnitelman. Kuvaus kertoo esimerkiksi, miten voimala voidaan tarvittaessa turvallisesti erottaa sähköverkosta.
  • Huolehdimme, että lain edellyttämä voimalan varmennustarkastus toteutuu käyttöönoton jälkeen. Tarkastus varmistaa voimalan turvallisuuden.

Vähennetään hiilidioksidipäästöjä yhdessä

Suomalaiset pitävät yritysten toimia, ja erityisesti aurinko- ja uusiutuvaan energiaan siirtymistä tärkeinä keinoina torjua ilmastonmuutosta.

Päästöttömän energiantuotannon lisäksi aurinkoenergialla on lyhyt energian takaisinmaksuaika: Pohjois-Euroopassa aurinkoenergiajärjestelmät tuottavat valmistamiseensa kuluneen energian elinkaarensa aikana 5-8-kertaisesti takaisin.

Aurinkoenergiasta on helppo pitää: se on päästötön ja äänetön osa kaupunkikuvaa.

Jaa: