Haku

Löytyi 2079 osumaa haulla "tutkimus ja kehitys".

 • Toimitusjohtajan katsaus

  markkinatilanteessa. Jatkamme uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja oman toimintamme tehostamista siten ... Helen on jatkossakin energiayhtiöiden edelläkävijä ja energia-alan uudistaja. Helen-konsernin tulos toteutui

 • Uudenmaan ELY: ”Kattava YVA”

  energianlähteiden osuus 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä ja korvata näin osittain kivihiilen käyttöä. Hankkeen ... ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on nyt saatu päätökseen, ja voimme alkaa hakea tarvittavia lupia hankkeen toteuttamiselle

 • Skanska

  Skanska valitsi kaukolämmön ja -jäähdytyksen uuteen pääkonttoriinsa, sillä sen tavoitteena oli tehdä ... Kauko -kunniamaininnalla vuosittaisessa kaukolämmön ja -jäähdytyksen sidosryhmäseminaarissa. Kunniamaininnan

 • JumalAuta goes Ace Corner

  keskiössä on hyvä musiikki ja avoimuus. Haluamme kaikessa viestinnässämme ja olemisessa hälventää vastekkainasettelun ... vastekkainasettelun asennetta ja nauttia yhdessä kulttuurista vaikka ajatuksemme hengellisestä ei olisikaan

 • Helen-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016

  Helen uudisti strategiansa. Tavoitteena on kasvaa ja menestyä energia-alan murroksessa. Suuntana on entistä ... kilpailukykyyn sekä oman toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen. Strategian mukaisesti Helen teki katsauskaudella

 • Strategia

  toteuttaminen edellyttää uusien teknologioiden käyttöönottoa ja merkittäviä investointeja. Näitä edistämme kehitysohjelmassamme ... kaupunkiympäristössä. Uusiutuvan kaukolämmön määrää lisätään ja asiakkaille kehitetään uusia palveluita erilaisiin

 • ”Lupaan hymyillä enemmän!”

  konkretisointia asiakkaille, muille sidosryhmille ja omalle henkilöstölle. Pohdimme yhdessä kesätyöntekijöidemme ... kesätyöntekijöidemme kanssa mitä vastuullisuus heille tarkoittaa ja haastoimme heidät tekemään vastuullisuuslupauksen

 • Helenin asiakasmäärä nousi ennätyskorkealle

  ennustetulla, hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla ja asiakasmäärä nousi reilusti yli 400 000 asiakkaaseen ... kehittämistä strategian mukaisesti ja edisti erityisesti energian kierrätykseen ja varastointiin liittyviä hankkeita

 • Negawatit ovat tärkeä osa hiilineutraalia tulevaisuutta

  jatkuvaan parantamiseen elinkeinoelämän keskusliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön välisessä energiatehokkuussopimuksessa ... vuosille 2008–2016. Pumppuja ja puhaltimia uusittu Kaikki voimalaitokset ja lämpökeskukset ovat energiakatselmusohjelman

 • Sävel Plus taloyhtiöille

  -palvelussa voit seurata kiinteistön kaukolämmön ja sähkön käytön kehitystä sekä energiatehokkuustoimien ... tehdyt toimenpiteet ja tapahtumat palveluun kalenterimerkintänä. Näin voidaan tunnistaa ja analysoida lämmön