Haku

Löytyi 186 osumaa haulla "kivihiili".

 • Liiketoimintavuosi

  Energiamuoto % Öljy 1 Maakaasu 53 Lämpöpumppu 7 Kivihiili 40 Kaukolämpöä hankittiin 6400 GWh, mikä on noin ... Maakaasun osuus kasvoi 5 prosenttiyksiköllä ja kivihiilen osuus pieneni 5 prosenttiyksikköä edellisvuoteen

 • Vuosi 2016 toi lisää aurinkoa ja pellettejä

  sähköä on tuotettu helsinkiläisille pelletin ja kivihiilen seospoltolla Salmisaaressa jo vuoden 2015 alusta ... MW ja jäähdytysteholtaan 15 MW lämpöpumppua. Kivihiilen käyttöä vähennetään Vuoden 2016 syksyllä käytiin

 • Lisää uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa, vähemmän fossiilisia

  muutoksista: osa maakaasun käytöstä korvautui kivihiilellä. Kaikki päästömme eivät suinkaan kasvaneet. ... käytön korvautuminen kivihiilellä johtuu markkinatilanteesta. Tällä hetkellä kivihiilen hinta on paljon alhaisempi

 • “Welcome to Sunny Itä-Pasila” -kyltit juhlistavat Helenin uutta suurta aurinkovoimalaa

  “Welcome to Sunny Itä-Pasila” -kyltit juhlistavat Helenin uutta suurta aurinkovoimalaa “Welcome ... Salmisaari säilyy energiantuotantoalueena, ja kivihiili korvataan siellä muilla ratkaisuilla. Helenin

 • Uudenmaan ELY: ”Kattava YVA”

  vuoteen 2020 mennessä ja korvata näin osittain kivihiilen käyttöä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ... vuoteen 2020 mennessä ja korvata näin osittain kivihiilen käyttöä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

 • Salmisaaren voimalaitos

  uusiutuvaa energiaa polttamalla puupellettejä kivihiilen joukossa.  Seospolttoa varten voimalaitokselle ... katalysaattori.  Mitä: lämpöä ja sähköä Mistä: kivihiilestä ja puupelletistä Missä: Porkkalankatu 9–11 Milloin:

 • Uusi hajautettu malli hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

  sähköteho 200 MW. Pääpolttoaineet ovat metsähake ja kivihiili, mutta myös muut biopolttoaineet (pelletti, kuori ... mutta osin myös autokuljetuksina. Salmisaareen kivihiili tuodaan edelleen laivoilla, mutta puupelletin

 • Pelletinpolttokokeet Hanasaaren voimalaitoksella edistyivät

  näyttää, että puupellettiä on mahdollista polttaa kivihiilen joukossa 5 -7 prosentin osuudella.  Laitos on ... toteutettu syksystä 2012 lähtien polttokokeita, joissa kivihiilen joukossa on poltettu puupellettiä. Kokeiden kautta

 • Helenin Pekka Manninen: Epäjohdonmukaisilla veroratkaisuilla heikennetään mahdollisuuksia uusiutuvan energian lisäämiseen

  toimitusjohtaja Pekka Manninen. Hallituksen aiempi linjaus kivihiilen käytön kieltämisestä energiantuotannossa vuonna ... Helsingin Mustikkamaalle. Investointi vähentää kivihiilen ja muiden fossiilisten polttoaineiden käyttöä

 • Uudet biolämpölaitokset

  Tavoitteenamme on tuottaa energiaa toimitusvarmasti ja vähäpäästöisesti. ... osuus 25 prosenttiin ja puolittaa kivihiilen käyttö. Luovumme kivihiilestä vuonna 2029. Suljemme Hanasaaren