Haku

Blogi
 • Urbaania energiaa - Helen Oy

  voimalaitosta, Suvilahtea, Hanasaari A:ta sekä Vuosaaren A- ja B-laitoksia. Hän tarkastelee näiden 1910- ... Urbaania energiaa. Suvilahden, Hanasaaren A- ja Vuosaaren voimalaitokset osana helsinkiläistä kaupunkiympäristöä

 • Helen etenee monin ratkaisuin kohti ilmastoneutraaliutta - Helen Oy

  Helen etenee monin ratkaisuin kohti ilmastoneutraaliutta Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali ... Uusi haketta tai pellettiä käyttävä lämpölaitos: Vuosaari, Tattarisuo ja/tai Patola Uusi teollisen mittakaavan

 • Kiitos YVA-palautteesta! - Helen Oy

  suoraan nähdä. Toimenpide-ehdotukset koskevat sekä Vuosaareen suunniteltua uutta monipolttoainelaitosta että ... METSO-kriteerit täyttävä metsäalue tuodaan esiin Vuosaaren alueen nykytilan kuvauksessa kansallinen energia-

 • Mitä kehitysohjelmassa oikein on meneillään? - Helen Oy

  kaupunginvaltuutettujen on päätettävä, rakennetaanko Vuosaareen uusi voimalaitos vai modernisoidaanko vanhoja ... vuonna 2015. Suunnittelemme uutta voimalaitosta Vuosaaren monipolttoainevoimalaitosta suunnitellaan kovaa

 • Kolmiloikalla kohti hiilineutraaliutta - Helen Oy

  ja tehostamme Katri Valan lämpöpumppulaitosta. Vuosaaren voimalaitosalueelle rakennamme uuden lämpöpumpun ... prosessilämpöjä ja merivettä. Lisäksi suunnittelemme Vuosaareen biolämpölaitosta. Loikka 2: Samalla kun suoritamme

 • Tervetuloa YVA-kahvilaan! - Helen Oy

  Tervetuloa YVA-kahvilaan! Biopolttoaineiden käytön lisäämiseen Helsingin ... suunnitelmien edellyttämä asemakaavan muutos Vuosaaren voimalaitosalueella. Ovet avautuvat klo 17, jolloin

 • Hanasaaresta oppia Kiinan päästövähennystalkoisiin - Helen Oy

  vähentyneet myös polttoainevalintojen kautta: Vuosaaren voimalaitosten käyttöönoton myötä pääpolttoaine ... vähennämme niitä edelleen. Hanasaaren, Salmisaaren ja Vuosaaren voimalaitoksilla tehdään parhaillaan noin 20 miljoonan

 • Hiilineutraali Helen 2035 – näin se tehdään - Helen Oy

  kierrättämisellä lämpöpumpuilla, energian varastoinnilla ja Vuosaareen suunniteltavalla biolämpölaitoksella. Salmisaari ... uutta tekniikkaa hyödyntävä merivesilämpöpumppu Vuosaareen. Mustikkamaan maailmanlaajuisestikin ainutlaatuista

 • 10 askelta kohti hiilineutraaliutta - Helen Oy

  biojalostamo, joka tuottaisi synteettistä maakaasua mm. Vuosaaren voimalaitoksille. 6. Selvitimme myös biohiilen ... mittavat investoinnit energiatehokkuuteen sekä Vuosaaren että Salmisaaren voimalaitoksilla. 8. Aloitimme

 • Kuvitteellisten muistojen kautta tulevaisuuteen - Helen Oy

  päättänyt monipolttoainevoimalaitoksen rakentamisesta Vuosaareen. Toinen ryhmä lähti tilanteesta, jossa biopolttoaineiden ... toimiva kaupunki Ensimmäisen ryhmän suunnitelmissa Vuosaareen rakennettiin uusi kaasuvoimalaitos. Termistä