Haku

Blogi
 • Salmisaaressa tuotetaan sertifioitua pellettisähköä - Helen Oy

  jotka toimivat todistuksena sähkön uusiutuvasta alkuperästä. Alkuperätakuita myönnetään myös Helenin omistamalle ... aurinkosähkölle. Sertifikaatti varmistaa sähkön alkuperän Sähköä voi myydä ja markkinoida uusiutuvalla energialla

 • Sidosryhmät: mistä energian nyhtökaura? - Helen Oy

  Sidosryhmät: mistä energian nyhtökaura? Mikä on yritysten ja kansalaisten ... biomassaa myös energiantuotantoon? Koska biomassan alkuperä ja sen kestävyys selvästi kiinnostaa, järjestämme

 • Tavoitteena 100-prosenttisesti kestävä biomassa - Helen Oy

  vastuullisuusraportissa tarkemmin hankkimamme pelletin alkuperästä. Vuonna 2017 hankimme pellettejä Suomen lisäksi ... joissa kiinnitetään huomiota mm. polttoaineen alkuperään ja kestävyyteen. Vuoden sisällä olemme auditoineet

 • Biohiilen elinkaari ulottuu metsästä kattilaan - Helen Oy

  Biohiilen elinkaari ulottuu metsästä kattilaan Kuten kaikilla tuotteilla, myös ... vaikuttavat muun muassa käytettävä raaka-aine ja sen alkuperä, esikäsittelyvaiheessa tarvittavan lisäenergian

 • Pelletin hankintaa valmistellaan - Helen Oy

  varastointiratkaisut, tekniset reunaehdot sekä alkuperään ja kestävyyteen liittyvät asiat. Näitä kysymyksiä ... oleellisesti myös alkuperään ja kestävyyteen liittyvät asiat. Pellettien alkuperän tulee olla tiedossa

 • Pohjoismaiden energiantuotanto pähkinänkuoressa - Helen Oy

  tuonnin osuus on ongelmallinen, koska tuodun sähkön alkuperä vaihtelee tilanteen mukaan ruotsalaisesta vesi- ... tanskalaiseen hiilisähköön tai venäläiseen kaasusähköön. Alkuperää ei käytetystä tilastosta voi päätellä. Liikenne

 • Hyvä vai paha bio? - Helen Oy

  Hyvä vai paha bio? Hyvä vai paha bio? Helenin sidosryhmätilaisuudessa Salmisaaressa ... kotimaista että ulkomaista pellettiä. Pelletin alkuperä ja kestävyys varmistetaan sertifikaateilla ja

 • Sääksipariskunnalle rakennettiin uusi pesä - Helen Oy

  Sääksipariskunnalle rakennettiin uusi pesä Sääksien voimajohtopylvääseen ... Sääksiparin keinopesä tehtiin Helsinkiin, lähelle alkuperäistä pesäpaikkaa. Pesätarpeet vietiin puun latvaan

 • Biotaloudella kohti ilmastoneutraaliutta - Helen Oy

  Tavoitteena on, että tunnemme käyttämämme pelletin alkuperän ja elinkaaren sekä sitä kautta koko elinkaaren ... toimittajalta tietoa pelletin ja sen raaka-aineen alkuperästä, pelletin toimitusketjusta ja kestävyyssertifioinneista

 • Kaupunkien hukkalämmöt talteen ja edelleen kiertoon markkinaehtoisesti - Helen Oy

  Kaupunkien hukkalämmöt talteen ja edelleen kiertoon markkinaehtoisesti Kaupunkien ... 6 600 000 MWh, ja tästä lähes 10 prosenttia oli alkuperältään ns. ”hukkalämpöä”. Puhdistetun jäteveden lämmön