Haku

 • Biokaasusta lämmöksi - Helen Oy

  Biokaasusta lämmöksi Otamme jälleen yhden askeleen eteenpäin matkallamme kohti ilmastoneutraalia tulevaisuutta: ... tulevaisuutta: ryhdymme tuottamaan uusiutuvaa kaukolämpöä biokaasulla. Helen lisää asteittain uusiutuvien energialähteiden

 • Biokaasua maakaasuverkkoon - Helen Oy

  Biokaasua maakaasuverkkoon Biokaasu on Helsingin Energian kannalta mielenkiintoinen vaihtoehto lisätä ... olemassa olevaa maakaasuverkkoa hyödyntäen. Biokaasun tuotannossa käytettäisiin tekniikkaa, jota ei

 • Helen alkaa tuottaa kaukolämpöä biokaasulla - Uutiset

  Helen alkaa tuottaa kaukolämpöä biokaasulla Helen ja Gasum ovat solmineet merkittävän biokaasukumppanuussopimuksen ... kaukolämpöä kotimaisella jätteestä valmistetulla biokaasulla ja lisää näin uusiutuvien energianlähteiden käyttöä

 • Joutsenossakin arvioidaan ympäristövaikutuksia - Helen Oy

  arvioidaan ympäristövaikutuksia Puupohjaisen biokaasun ympärille rakentunut yhteistyömme Gasum Oy:n ja ... löytyy Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sivuilta. biokaasu, ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

 • Joutsenon biokaasulaitoksen ympäristövaikutukset on arvioitu - Helen Oy

  ympäristövaikutukset on arvioitu Joutsenossa puupohjaista biokaasua tuottavan biojalostamon ympäristövaikutukset on ... ELY-keskuksen sivuilta. Biokaasusta osana kehitysohjelmaamme voit lukea helen.fi-sivuilla. biokaasu, energianlähteet

 • Biokaasulaitoksen voisi ympäristönäkökulmasta toteuttaa - Helen Oy

  tehtiin Joutsenoon suunniteltua puupohjaista biokaasua tuottavaa biojalostamoa varten. Selostuksen kautta ... taloudelliset kysymykset. Kotimaassa tuotettu puupohjainen biokaasu ei nykytilanteessa pysty kilpailemaan muiden polttoaineiden

 • ELY-keskukselta myönteinen lausunto Joutsenon biokaasuhankkeen YVAsta - Uutiset

  tehtiin Joutsenoon suunniteltua puupohjaista biokaasua tuottavaa biojalostamoa varten. Lausunnon mukaan ... erittäin pieni kotimaassa tuotettu puupohjainen biokaasu ei pysty kilpailemaan muiden polttoaineiden kanssa

 • Sitra uusiutuva kaukolämpö - Yritykset

  uusiutuvan kaukolämmön Kati Särkelä Sitra Helenin biokaasulla tuotettu uusiutuva kaukolämpö täydentää hyvin ... hyödyntämällä. Lämpöä ja sähköä tuotetaan myös biokaasusta ja puupelleteistä. Hiilineutraali Sitra Sitra

 • Joutsenon biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi käynnissä - Uutiset

  uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettua puupohjaista biokaasua, joka siirrettäisiin Gasumin kaasuverkostossa ... raaka-aineesta valmistetulla puupohjaisella biokaasulla voitaisiin korvata fossiilisten polttoaineiden

 • Biomassaa Hanasaareen ja Salmisaareen? - Helen Oy

  palaisivat Hanasaaren voimalaitoksessa. …vai sittenkin biokaasua Vuosaareen? Selvitämme myös vaihtoehtoa rakentaa ... biojalostamo, jonka tuottama biokaasu voisi korvata maakaasua Vuosaaressa. Biokaasun valmistuksessa on tarkoitus