Haku

Aurinkoenergia
  • Sähköjärjestelmää kehitetään joustavammaksi, kun uusiutuvien osuus kasvaa - Uutiset

    joustavia ratkaisuja. Helsingissä kehitetään osana EU-hanketta hajautetun tuotannon ja jouston markkinoille ... Sähköverkko Oy osallistuvat nelivuotiseen SysFlex-nimiseen EU-tutkimushankkeeseen, jossa pureudutaan tuleviin Euroopan

  • Ensimmäiset aurinkopaneelipenkit Helsinkiin - Uutiset

    tuulivoiman lisärakentamiseen. Penkit ovat osa mySMARTLife-EU-hanketta. Yhtenä hankkeen tavoitteena on tukea kaupunkilaisten ... Teurastamo, Kalasatama, Kauppatori, mySMARTLife-EU-hanke, kaupunkilaiset, puhtaampi liikkuvuus Ensimmäiset

  • Energiatulevaisuus on auringossa - Uutiset

    Energiatulevaisuus on auringossa Energiatulevaisuus on auringossa Energiatulevaisuuden ... kriittistä on, millaisiksi tänä syksynä valmisteltavat EU:n biomassan kestävyyskriteerit muodostuvat. Bioenergian