Haku

Ilmastoneutraali tulevaisuus
 • Sähköjärjestelmää kehitetään joustavammaksi, kun uusiutuvien osuus kasvaa - Uutiset

  joustavia ratkaisuja. Helsingissä kehitetään osana EU-hanketta hajautetun tuotannon ja jouston markkinoille ... Sähköverkko Oy osallistuvat nelivuotiseen SysFlex-nimiseen EU-tutkimushankkeeseen, jossa pureudutaan tuleviin Euroopan

 • Lassilan lämpökeskuksen öljysäiliö uusitaan - Uutiset

  lämmönsaantia turvaava Lassilan lämpökeskus uusitaan EU:n uusia päästörajavaatimuksia vastaavaksi. Lämpökeskuksen ... lämmönsaantia turvaava Lassilan lämpökeskus uusitaan EU:n uusia päästörajavaatimuksia vastaavaksi. Lämpökeskuksen

 • Helen valmiina kivihiilestä luopumiseen - Uutiset

  päästöjen vähentämiseen EU:n alueella. Kaikki Helenin voimalaitokset ovat EU:n päästökaupan piirissä ... päästöjä mutta ei EU:n päästöjä. Jotta kivihiilikielto aidosti vähentäisi hiilidioksidipäästöjä EU:n alueella

 • Helen tukee ilmastoneutraaliutta - Uutiset

  Helen tukee ilmastoneutraaliutta Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan kunnianhimoisia ... otettaisiin kattavasti käyttöön. Määrä vastaa kaikkien EU-maiden yhteensä tuottamia päästöjä. Tämänkin selvityksen

 • Helen-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018 - Uutiset

  aurinkopaneelien ja sähkövaraston voimalla. Latausasema on osa EU:n mySMARTLife-hanketta ja sen toteuttamiseen käytettiin ... ensisijainen ohjausmekanismi päästöjen vähentämiseen EU:n alueella. Hallituksen esitys kivihiilen käytön

 • Helen-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019 - Uutiset

  Helen-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019 Helen-konsernin osavuosikatsaus ... tuotannon kehittämiseen sekä tulevaan tuloskehitykseen.   EU:ssa energia- ja ilmastoasiat pysyvät myös uuden komission