Haku

Blogi
 • Pelletti palaa Helsingissä – miten ainutlaatuinen seospoltto on toiminut? - Helen Oy

  merkittäviä laitoskohtaisia eroja on myös mm. polttoaineen käsittelyssä ja savukaasujen puhdistuksessa ... Jauhimien eli hiilimyllyjen tehtävä on jauhaa polttoaine hienoksi pölyksi, jonka polttaminen kattilassa

 • SMR-teknologiat apuna tulevaisuuden hiilineutraaliuden saavuttamisessa? - Helen Oy

  SMR-teknologiat apuna tulevaisuuden hiilineutraaliuden saavuttamisessa? SMR-teknologiat ... Kevytvesireaktoritekniikkaa yksinkertaisimmillaan on, että polttoaine laitetaan vesialtaaseen, jossa atomien halkeamisessa

 • Hyviä kokemuksia pelletinpoltosta - Helen Oy

  Hyviä kokemuksia pelletinpoltosta Tuoreiden tutkimustulosten mukaan pelletin ... suurempia partikkeleita, mikä vaikuttaa palamattoman polttoaineen määrään ja sitä kautta toiminnan taloudellisuuteen

 • Päästöissä on eroja - Helen Oy

  on happea, joka on peräisin palamisilmasta. Polttoaineen ominaispäästö riippuu siitä, kuinka paljon hiiltä ... muuallakin, kuten voimaloiden rakentamisessa, polttoaineen jalostuksessa ja kuljetuksessa. Jotta energiamuotojen

 • Hyvä toimitusvarmuus, kohtuullinen energian hinta ja pienet ympäristövaikutukset – miten se tehdään? - Helen Oy

  kaupungin lämpimänä kaikissa olosuhteissa, myös polttoaineen logistisissa häiriötilanteissa kylmimpinäkin ... kivihiilikattiloissa. Silti vaadittaisiin investointeja polttoaineen käsittelyyn ja varastointiin sekä muutoksiin

 • Entistä vähemmän päästöjä - Helen Oy

  Entistä vähemmän päästöjä Voimalaitosten päästörajat ... voi vähentää monella tavalla Palamisilman ja polttoaineen sisältämästä typestä muodostuu palamisprosessissa

 • Oletko jo kuullut höyrypelleteistä? - Helen Oy

  Oletko jo kuullut höyrypelleteistä? Tutkimme parhaillaan vaihtoehtoja ... verrattuna hauraaseen kivihiileen, mikä vaikeuttaa polttoaineen jauhamista pölyksi. Höyryräjäytys Höyryräjäyttämällä

 • Muutakin kuin hiilidioksidia - Helen Oy

  Muutakin kuin hiilidioksidia Keskustelu päästöistä pyörii lähinnä ... typpipäästöt laskemaan.   Hieman hiukkasia Kiinteän polttoaineen palamisessa syntyvät hiukkaspäästöt aiheuttavat

 • Hanasaaren voimalaitos energiatehokkaammaksi - Helen Oy

  Hanasaaren voimalaitos energiatehokkaammaksi Hanasaaren voimalaitoksilla on käynnistetty ... ottamista. Projektin tavoitteena on vähentää polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä mereen

 • Tuhkia tutkimassa - Helen Oy

  Tuhkia tutkimassa Kivihiilen poltossa muodostuvia tuhkia hyödynnetään maa- ja ... seospolton tuhkiin. Monenlaista tuhkaa Kiinteän polttoaineen palaminen tuottaa aina tuhkaa. Pohjatuhka on