Haku

 • Helenin lämpöpumppulaitos kansalliseen tehoreserviin - Uutiset

  tulevalle kolmivuotiskaudelle sähkönkulutuksen joustoon kykenevänä laitoksena. Helen osallistuu näin jatkossa ... lämpöpumput pystyvät osallistumaan nopeaan ja hallittuun joustoon osana Helenin energiajärjestelmää ja vaadittuun

 • Helen luopuu Vanhankaupunginkosken vesivoimalasta - Uutiset

  tuulivoimalla tuotettua sähköä museovesivoiman sijaan. Joustoa energiajärjestelmään Vesivoima on uusiutuvaa energiaa ... energian lisäämisen ja tuo tarvittavaa joustoa energiajärjestelmään. Joustoa saadaan myös energiavarastojen ja

 • Heleniltä viisi ratkaisua ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen - Uutiset

  kaupunkilaisten osallistuminen, hukkalämpöjen kierrätys, joustot sekä siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista ... tulevaisuudessa kattaa kokonaan kierrätyslämmöillä. Joustoa tarvitaan. Tuotannoltaan sään mukaan vaihtelevan

 • Energiavarastot ovat tärkeä osa energiajärjestelmää - Helen Oy

  Tulevaisuuden energiajärjestelmä tarvitsee lisää joustoa. Sitä saadaan esimerkiksi kasvattamalla varast ... saavuttamiseksi tarvitsemme useita ratkaisuja, joista joustojen lisääminen varastoinnin avulla on yksi. Helenin

 • Merkittävät tapahtumat - Kodit

  kaupunkilaisten osallistuminen, hukkalämpöjen kierrätys, joustot sekä siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista ... tarjota yrityksille Jousto-palvelua sähkönkäyttöön Helen alkoi tarjota yrityksille Jousto-palvelua, jonka

 • Kysyntäjoustosta hyötyvät kaikki - Helen Oy

  myös kysyntäjousto, ja varsinkin nopeasti reagoiva jousto, on arvokasta. Tasapainon kannalta kuorman poiskytkennällä ... toukokuun loppuun asti. Kevään aikana testaamme vielä jouston operointia Fingridin kanssa. Tähän saakka asiakkaiden

 • Uuden sukupolven latausta - Helen Oy

  pienenä energiavarastona ja omalta osaltaan tuoda joustoa energiajärjestelmäämme. Pyörien päällä kulkeva ... latauspisteitä voidaan hyödyntää yksisuuntaiseen joustoon, eli tarvittaessa latauksessa olevien sähköautojen

 • Sähkömarkkinat muutoksessa - Yritykset

  säätömahdollisuutta. Osa ratkaisua on esimerkiksi joustojen lisääminen sähkömarkkinoilla. ”Sähkökaupan vu ... Avuksi tarvitaan myös kysynnän joustoa. ”Isot yritykset tarjoavatkin jo joustoa – leikkaavat kulutustaan tiukoissa

 • Kiinteistöjen lämpöjoustot hyötykäyttöön - Helen Oy

  olemme tuoneet yrityksille ja kuluttajille suunnatut Jousto-palvelut, joissa energian käyttäjät tuodaan osaksi ... Kaukolämmössä toimimme itse markkinahaltijana, ja jouston arvo määräytyykin aina vallitsevan markkinatilanteen

 • Uusia ratkaisuja luomassa yhdessä Euroopan kanssa - Helen Oy

  tuotantoa. Uusiutuvan tuotannon vastapariksi tarvitaan joustoa. Tällä kehityskululla saadaan turvattua koko sähköjärjestelmämme ... Kehitettävät ratkaisut lisäävät sähköjärjestelmän joustoa, parantavat tiedonvaihtoa myös maiden rajojen yli