Haku

 • Suomen suurin luolalämpövarasto suunnitteilla Helsinkiin - Uutiset

  myötä energiajärjestelmä tarvitsee yhä enemmän joustoa. Helenillä on jo lämpövarastot Vuosaaren ja Salmisaaren ... uusille energiaratkaisuille kuten varastoinnille ja joustoille. Varastoinnille on aina käyttöä energiantuotantotavoista

 • Helen investoi satoja miljoonia päästöjen vähentämiseen - Uutiset

  hukata, vaan se kierrätetään mahdollisimman hyvin. Joustoa tarvitaan. Tuotannoltaan sään mukaan vaihtelevan ... sähkömarkkinoilla tarvitsee rinnalleen erilaisia joustoja sekä energian tuotannossa että käytössä. Fossiilisista

 • Helenin lämpöpumppulaitos on valmiudessakysyntäjoustoon sähkön huippukulutustilanteessa - Helen Oy

  tulevalle kolmivuotiskaudelle sähkönkulutuksen joustoon kykenevänä laitoksena. Helen osallistuu näin jatkossa ... lämpöpumput pystyvät osallistumaan nopeaan ja hallittuun joustoon osana Helenin energiajärjestelmää ja vaadittuun

 • Sähkön varastointi - Yritykset

  Sähkövaraston avulla saat parhaan hyödyn itsetuotetusta energiasta ja ... sähkövarastoja. Sähköauton lataus yrityksille Sähkön jousto -palvelu yrityksille Sähkön varastointi Sähkövaraston

 • Tohlopin rennompi juhannus - Kodit

  Tohlopin rennompi juhannus T Vapaamuotoista kuljailua Tohloppijärven rantamilla, sekalaisella ... takia laaja, että se sisältää säävarauksen ja joustoa sopivien ajankohtien sopimiseen. Tarkoitus kuitenkin

 • Helen on Suomen suurin aurinkolämmön tuottaja - Uutiset

  sääolosuhteiden mukaan. Tuotannon- sekä kysynnän joustoa tasaavat jättimäiset jäähdytysvesivarastot Esplanadin ... ylijäämälämpöön. • Kaukojäähdytyksen kysynnän ja tuotannon joustoa tasataan jäähdytysvesivarastoilla. Pasilan maanalaisen

 • Toimitusjohtajan katsaus - Kodit

  uusia palveluita, kuten aurinkovoimalaratkaisuja ja Jousto-palvelua yrityksille. Kiinnostus sähköisen liikenteen ... uusille energiaratkaisuille kuten varastoinnille ja joustoille. Varastoinnin merkitys korostuu tulevaisuuden

 • Jäähdytysenergiaa varastoidaan Esplanadin puiston alla - Uutiset

  Jäähdytysenergiaa varastoidaan Esplanadin puiston alla Kaukojäähdytyksen ... asiakkaiden kysyntää ja tarpeita vastaavan tuotannon jouston. Maanalaiset energiavarastot säilövät öisin jäähdytysenergiaa

 • Jättimäisillä luolalämpövarastoilla joustavuutta ja lisää uusiutuvaa energiaa - Helen Oy

  Lämmön varastoinnin avulla saadaankin kaivattua joustoa järjestelmään. Kylmimpinä talvivuorokausina lämmöntarve ... hukkalämmöt pystytään hyödyntämään varmemmin. Joustoa sähköjärjestelmään Lämpövaraston avulla voidaan

 • 4 syytä, miksi kysyntäjousto kannattaa - Helen Oy

  4 syytä, miksi kysyntäjousto kannattaa Kysyntäjousto tarkoittaa sähkönkäytön ... vaaditaan lisäjoustoa. 3) Tuotannon optimointi Jouston avulla voidaan leikata kulutushuippuja, mikä taas