• Heleniltä lähetetty sähköpostitse ja kirjeellä virheellisiä sähkösopimuksen sopimusvahvistuksia. Lue lisää

Haku

 • Helikopterilennolla auringonlaskun jälkeen - Helen Oy

  Helikopterilennolla auringonlaskun jälkeen Kaukolämpöverkkoa kuvattiin lämpökameralla Helsingin öisellä ... öisellä taivaalla. Helsingin kaukolämpöverkkoa kuvattiin helikopterista Pohjois- ja Itä-Helsingissä maaliskuun

 • Lämpömarkkinat mullistuvat - Helen Oy

  vauhtia. Mahdollisuuksia on paljon: avoin kaukolämpöverkko, lämpöenergian varastointi, lämpöpumput, hukkalämpöjen ... lämmitysmuotonsa jatkossakin, Kohopää sanoi. Auvinen: kaukolämpöverkkoja tarvitaan myös tulevaisuudessa Tutkija Karoliina

 • Energiaverkkojen pyörteissä - Helen Oy

  Energiaverkoista on moneksi. Sähköverkot ja kaukolämpöverkot siirtävät energiaa voimaloista asiakkaille ... Energiaverkot ovat erilaisia Sähkö- ja kaukolämpöverkkojen tehtävänä on siirtää energia tuotantolaitoksilta

 • Uudisrakennuksen liittäminen - Yritykset

  Uudiskohteet Liitä uusi rakennus kaukolämpöverkkoon ja solmi sopimus lämmön toimituksesta. Teemme tarjouksen ... Liittymissopimukseen kuuluu kiinteistön liittäminen kaukolämpöverkkoon sekä lämmön toimitus.

 • Uusi kaukolämpöennätys tehtiin Helsingissä - Uutiset

  lämpöpumppulaitos tuottaa kaukolämpöä. - Helsingin kaukolämpöverkko on toimintavarma, ja lämmöntuotantoa on käytettävissä ... tarvitaan enemmän, siirretään lisätehoa akuista kaukolämpöverkkoon. Helenin lämpöakut sijaitsevat Vuosaaressa

 • Työmaalämmityksen suunnittelu.pdf

  toimintaohjeet työmaalämmityksen suunnitteluun. Kaukolämpöverkko, kiinteistön liityntäjohto sekä mittauskeskus

 • Lämpöä riittää Helsingissä pakkasista huolimatta - Uutiset

  asiakkaiden lämmitystarpeen mukaisesti. - Helsingin kaukolämpöverkko on toimintavarma, ja lämpöä on käytettävissä ... hyödynnetään lisätehoa energiavarastoista kaukolämpöverkkoon. Helen suunnittelee myös uusien, valtavien

 • Helen optimoi kaukolämmön tuotantoa yhtenä keinona matkalla hiilineutraaliuteen - Uutiset

  hiilineutraaliuteen Helen parantaa kaukolämpöverkon energiatehokkuutta hankkimalla kaukolämpöverkkoa optimoivan digitaalisen ... optimointijärjestelmällä mahdollistetaan koko kaukolämpöverkon tuotannon, kulutuksen ja siirron hallintaa

 • kaukolampoverkko - Helen Oy

  Tervetuloa! Asiantuntijaryhmä ehdottaa kaukolämpöverkkojen avaamista kilpailulle. Helen näkee kilpailun ... Asiantuntijaryhmän ehdotuksen mukaan suurten kaupunkien kaukolämpöverkot olisi tärkeä avata kilpailulle ja kivihiiltä

 • Kaukojäähdytystä kaikille - Helen Oy

  jäähdytyksessä talteen otettava lämpö siirretään kaukolämpöverkkoon. Kaukojäähdytyksen voi asentaa sekä vanhoihin ... energiatehokkuus, hukkalämpö, kaukojäähdytys, kaukolämpöverkko, lämpöenergia, sisäilmanlaatu, vastuullisuus