Haku

 • 30 % päästövähennys Helsingissä mahdollista - Helen Oy

  realisoituminen vie aikaa. Selvityksessä on esitetty kehitysohjelmamme lisäksi 18 päästöjä vähentävää toimenpidettä ... säästöt. Luvussa ei kuitenkaan ole huomioitu kehitysohjelman kustannuksia. Päästöt vähentyneet jo 21 % Päästöjä

 • Uudenmaan ELY: ”Kattava YVA” - Helen Oy

  Uudenmaan ELY: ”Kattava YVA” Tavoitteenamme on lisätä uusiutuvien ... YVA-sivustoomme ja aiheesta tehtyihin blogikirjoituksiin. kehitysohjelma, päätöksen eteneminen, vuorovaikutus, ympäristövaikutukset

 • Älykästä energiaa Helsingissä - Helen Oy

  Älykästä energiaa Helsingissä Tavoitteemme on, että energiantuotantomme ... energiajärjestelmä, energiatehokkuus, kaukolämpö, kehitysohjelma, tavoitteet, yhteistuotanto http://blogi.helen

 • Suomella valtava päästövähennyspotentiaali sähkön ja lämmön yhteistuotannossa - Helen Oy

  Helsingin näkökulmasta voi todeta, että Helenin kehitysohjelman kovin ydin rakentuu yhteistuotantoteknologian ... energiatehokkuus, ilmastonmuutos, kaukolämpö, kehitysohjelma, päästöt, yhteistuotanto http://blogi.helen

 • Miten energiantarve kehittyy Helsingissä? - Helen Oy

  lämmitystarpeesta hoidetaan kaukolämmöllä. Jos kehitysohjelmassa päädytään Hanasaaren korvaavan tuotannon ... energianlähteet, energiatehokkuus, kaukolämpö, kehitysohjelma http://blogi.helen.fi/miten-energiantarve

 • Mihin Vuosaaren uusi voimalaitos tulisi? - Helen Oy

  Mihin Vuosaaren uusi voimalaitos tulisi? Jos Helsingin kaupunginvaltuusto päättää ... niitä voidaan hyödyntää suunnittelussa.   kehitysohjelma, monipolttoainevoimalaitos, uusiutuva energia

 • Onko kaukolämmön tuotannossa käytetty pelletti huonompaa kuin kiinteistössä poltettu pelletti? - Helen Oy

  energiapoliittisten linjausten mukaisesti osana Helenin kehitysohjelmaa. Kyse ei ole mistään pienistä investoinnista ... energiapolitiikka, energiatehokkuus, kaukolämpö, kehitysohjelma, lähienergia, pelletti, rakentamismääräykset

 • Uusi vaihtoehto vastaa energiamarkkinoiden muutoksiin - Helen Oy

  energiamarkkinoilla vaikuttivat siihen, että Helenin kehitysohjelman kaksi päävaihtoehtoa eivät enää riittäneet ... energiamarkkinoilla vaikuttivat siihen, että Helenin kehitysohjelman kaksi päävaihtoehtoa eivät enää riittäneet

 • Heleniltä uusi hajautettu malli hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen - Helen Oy

  lämmöntuotannossa. Suunnitelmamme pohjautuu kehitysohjelmaamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, jonka ... prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Aiemmin olemme kehitysohjelman puitteissa selvittäneet uuden voimalaitoksen

 • Helen investoi uusiutuvaan energiaan ja hajautettuun energiantuotantoon - Uutiset

  kaupunginvaltuusto päätti tänään, että Helenin kehitysohjelma toteutetaan mallilla, jossa investoidaan vaiheittain ... Manninen.  Faktat: Kaupunginvaltuuston hyväksymä kehitysohjelman toteutusvaihtoehto: Erilliseen lämmöntuotantoon