Haku

 • Matkaa hiilineutraaliuteen: 3 500 000 000 askelta - Helen Oy

  laskemaan. Sen takia kehitämme tuotantoamme kehitysohjelman mukaisesti. Vaikka ilmastonmuutoksesta paljon ... määrät ovat kehittyneet. energiatehokkuus, kehitysohjelma, päästöt, tavoitteet http://blogi.helen.f

 • Uusi vaihtoehto vastaa energiamarkkinoiden muutoksiin - Helen Oy

  energiamarkkinoilla vaikuttivat siihen, että Helenin kehitysohjelman kaksi päävaihtoehtoa eivät enää riittäneet ... energiamarkkinoilla vaikuttivat siihen, että Helenin kehitysohjelman kaksi päävaihtoehtoa eivät enää riittäneet

 • Pellettisiilot saapuivat Hanasaareen - Helen Oy

  Pellettisiilot saapuivat Hanasaareen Kovan tuulen takia vuorokauden verran myöhästynyt ... melko turvallisin mielin. biomassa, Hanasaari, kehitysohjelma, pelletti, uusiutuva energia http://blogi

 • ELY-keskukselta lausunto Helsingin Energian kehitysohjelmainvestointien YVA:sta - Uutiset

  merkittävästi ja ne ovat osa Helsingin Energian kehitysohjelmaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. ELY-keskus ... kaupunginvaltuusto päättää Helsingin Energian kehitysohjelman investoinneista vuonna 2015. Uudenmaan elinkeino-

 • Sidosryhmät: Helenin pitäisi lisätä uusiutuvan energian tuotantoa - Helen Oy

  oleellinen osa kehitysohjelmaamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kehitysohjelman toteutusvaihtoehdot ... Parkin kanssa. aurinkoenergia, energianlähteet, kehitysohjelma, kyselyn tulokset, sidosryhmät, tuulivoima

 • YVA-yleisö kysyi ja keskusteli - Helen Oy

  YVA-yleisö kysyi ja keskusteli Kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa keskusteltiin ... eilisessä YVA-yleisötilaisuudessa kuultiin.   kehitysohjelma, päätöksen eteneminen, vuorovaikutus, Vuosaari

 • Kattilasta ilmakehään - Helen Oy

  Kattilasta ilmakehään Mitkä ovat Hanasaaren voimalaitoksen päästöt ...     biomassa, energianlähteet, Hanasaari, kehitysohjelma, kuvareportaasi, päästöt, pelletti, pienhiukkaset

 • Vuosi 2014: Aurinkoa, puuta ja muuta - Helen Oy

  Vuosi 2014: Aurinkoa, puuta ja muuta Tänä vuonna jatkamme selvityksiä ... monipuolinen hyödyntäminen teollisuudessa. biomassa, kehitysohjelma, pelletti, tavoitteet, uusiutuva energia http://blogi

 • Helen investoi uusiutuvaan energiaan ja hajautettuun energiantuotantoon - Uutiset

  kaupunginvaltuusto päätti tänään, että Helenin kehitysohjelma toteutetaan mallilla, jossa investoidaan vaiheittain ... Manninen.  Faktat: Kaupunginvaltuuston hyväksymä kehitysohjelman toteutusvaihtoehto: Erilliseen lämmöntuotantoon

 • Heleniltä uusi hajautettu malli hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen - Helen Oy

  lämmöntuotannossa. Suunnitelmamme pohjautuu kehitysohjelmaamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, jonka ... prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Aiemmin olemme kehitysohjelman puitteissa selvittäneet uuden voimalaitoksen