Haku

Blogi
 • Vuosi 2016 toi lisää aurinkoa ja pellettejä - Helen Oy

  sähköä on tuotettu helsinkiläisille pelletin ja kivihiilen seospoltolla Salmisaaressa jo vuoden 2015 alusta ... MW ja jäähdytysteholtaan 15 MW lämpöpumppua. Kivihiilen käyttöä vähennetään Vuoden 2016 syksyllä käytiin

 • Lisää uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa, vähemmän fossiilisia - Helen Oy

  muutoksista: osa maakaasun käytöstä korvautui kivihiilellä. Kaikki päästömme eivät suinkaan kasvaneet. ... käytön korvautuminen kivihiilellä johtuu markkinatilanteesta. Tällä hetkellä kivihiilen hinta on paljon alhaisempi

 • Uudenmaan ELY: ”Kattava YVA” - Helen Oy

  vuoteen 2020 mennessä ja korvata näin osittain kivihiilen käyttöä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ... vuoteen 2020 mennessä ja korvata näin osittain kivihiilen käyttöä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

 • Pitäisikö pelletit kuljettaa Salmisaareen laivoilla vai rekoilla? - Helen Oy

  laivoilla vai rekoilla? Puupellettien poltto kivihiilen joukossa alkaa Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla ... polttaa 5–10 prosenttia kivihiilen joukossa. Puupellettien poltto kivihiilen joukossa alkaa Salmisaaren

 • Viisi väitettä Lämpölupauksesta - Helen Oy

  itse vaikuttaa ilmastonmuutokseen lopettamalla kivihiilen käytön. Tavoitteenamme on tuottaa energiaa ilmastoneutraalisti ... ilmastoneutraalisti vuonna 2050. Kivihiilen käyttöä vähennetään asteittain ja kustannustehokkaasti. Helen

 • Tehokkaampi energiantuotanto, vähemmän päästöjä - Helen Oy

  Tehokkaampi energiantuotanto, vähemmän päästöjä Tehokkaampi ... energian tuotantoa Salmisaaren voimalaitoksen kivihiili- ja pellettikattiloilla, Esplanadin lämpöpumppulaitoksella

 • Pelletti kiinnostaa helsinkiläisiä - Helen Oy

  Pelletti kiinnostaa helsinkiläisiä Salmisaaren voimalaitokselle lokakuisena lauantaina ... toimivaa lämpökeskusta, Aleksi Nurmi sanoo. – Kivihiili on varastoitu maan alle. Siellä on puolen vuoden

 • Helen etenee monin ratkaisuin kohti ilmastoneutraaliutta - Helen Oy

  ilmastoneutraali energiantuotanto, ja tulemme luopumaan kivihiilen käytöstä.  Ilmastohaaste on iso, eikä sitä ratkaista ... ilmastoneutraali energiantuotanto, ja tulemme luopumaan kivihiilen käytöstä. Ilmastohaaste on iso, eikä sitä ratkaista

 • Tervehdys Salmisaaren työmaalta! - Helen Oy

  Salmisaaren voimalaitoksessa palaa 5–7 % puupellettejä kivihiilen joukossa. Rakennustöiden aloittaminen on projektin ... biopolttoaineet eivät voi kilpailla hinnassa kivihiilen kanssa. Biomassan avulla kuluttajille voidaan

 • Helen päivittää hiilineutraalisuustavoitteensa - Helen Oy

  kuitenkin jo käynnissä mittava investointiohjelma kivihiilen korvaamiseksi energiantuotannossa ja tavoite ... arvioni on se, että ainakin Helenin nykyisen kivihiilen korvaamiseen tähtäävän investointiohjelman ja