Haku

Blogi
 • Pöhinää pellettilämpölaitoksen työmaalla - Helen Oy

  Pöhinää pellettilämpölaitoksen työmaalla Pöhinää ... energiantuotannossa kasvaa merkittävästi. Pellettiä on poltettu kivihiilen seassa pienellä osuudella Salmisaaressa vuodesta

 • Biotaloudella kohti ilmastoneutraaliutta - Helen Oy

  energianhankinnasta 25 prosenttiin ja puolittaa kivihiilen käyttö. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme ... tarvitsemme useita ratkaisuja. Jotta kivihiilestä ja fossiilisista polttoaineista päästään mahdollisimman isossa

 • EI ilmastonmuutokselle, KYLLÄ toimenpiteille - Helen Oy

  energiaverkkomme. Helenin tavoitteena on luopua kivihiilen käytöstä 2030-luvun puolivälissä. Tavoite aikaistuu ... aikaistuu, mikäli hallituksen kaavailema kivihiilen energiakäytön kieltävä laki astuu voimaan 1.5.2029

 • Päästöissä on eroja - Helen Oy

  negatiivinen, mutta pahimmillaan yhtä suuri kuin kivihiilen päästö. Tässä kuvassa on käytetty mediaaniarvoja ... tavoitteena on ilmastoneutraali tuotanto, ja kivihiilen poltto halutaan lopettaa. Jotta tämä onnistuu

 • Sidosryhmät: mistä energian nyhtökaura? - Helen Oy

  Sidosryhmät: mistä energian nyhtökaura? Mikä on yritysten ja kansalaisten ... tuotannon puolella puhutuimpia teemoja olivat kivihiilestä irtautumisen lisäksi biomassan kestävyys ja

 • Hanasaaresta oppia Kiinan päästövähennystalkoisiin - Helen Oy

  Hanasaaresta oppia Kiinan päästövähennystalkoisiin ... voimalaitosten käyttöönoton myötä pääpolttoaine vaihtui kivihiilestä maakaasuun, ja samalla päästöt laskivat. Tulevaisuudessa

 • Sidosryhmät: Helenin pitäisi lisätä uusiutuvan energian tuotantoa - Helen Oy

  siirtyä fossiilista polttoaineista, etenkin kivihiilestä, uusiutuviin polttoaineisiin, erityisesti aurinkoon ... erityisesti sidosryhmien tärkeänä pitämiä asioita. Kivihiilen käytön vähentäminen ja uusiutuvan energiantuotannon

 • Vuosi 2014: Aurinkoa, puuta ja muuta - Helen Oy

  Vuosi 2014: Aurinkoa, puuta ja muuta Tänä vuonna jatkamme selvityksiä ... tullaan merkittävissä määrin käyttämään pelkästään kivihiilelle suunnitellussa hiilipölykattilassa. Aurinkoenergian

 • Pellettijärjestelmän rakentaminen alkaa Salmisaaressa - Helen Oy

  Pellettijärjestelmän rakentaminen alkaa Salmisaaressa Kuu kiurusta kesään, ... vuoden 2014 lopulla aloittamaan pellettien poltto kivihiilen rinnalla 5–7 prosentin osuudella. Hanasaaren

 • Hanasaaren voimalaitos kiinnostaa - Helen Oy

  Hanasaaren voimalaitos kiinnostaa Hanasaaren voimalaitoksen avoimet ovet keräsivät ... tilaa verrattuna puupelletteihin, biohiileen tai kivihiileen. Monet vieraista kävivät voimalaitoksessa ensimmäistä