Haku

Ympäristö
 • Onko kivihiilen käytön kieltäminen perusteltua? - Uutiset

  Onko kivihiilen käytön kieltäminen perusteltua? Onko kivihiilen käytön kieltäminen perusteltua? Tämän ... hallituksen aikeesta kieltää kivihiilen käyttö vuoteen 2030 mennessä. Kannatamme kivihiilen käytön vähentämistä

 • Kivihiilen korvaaminen puupelletillä vähentää Salmisaaren voimalaitoksen ilmastovaikutuksia - Uutiset

  Kivihiilen korvaaminen puupelletillä vähentää ilmastovaikutuksia Helsingin Energia tutki yhdessä Suomen ... ilmastovaikutukset ovat pienemmät verrattuna pelkän kivihiilen poltosta aiheutuviin ilmastovaikutuksiin. Pelletin

 • Helen suunnittelee pellettilämpölaitosta Patolaan - Uutiset

  nykyiselle tontille. Helen valmistautuu luopumaan kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti ... Tattarisuolla. Biolämpölaitoksilla korvataan kivihiilen käyttöä ja varmistetaan kaukolämmön riittävyys

 • Pelletinpolttokokeet Hanasaaren voimalaitoksella edistyivät - Uutiset

  näyttää, että puupellettiä on mahdollista polttaa kivihiilen joukossa 5 -7 prosentin osuudella.  Laitos on ... toteutettu syksystä 2012 lähtien polttokokeita, joissa kivihiilen joukossa on poltettu puupellettiä. Kokeiden kautta

 • Hanasaaren kivihiilivaraston kytöpalot - Uutiset

  Hanasaaren kivihiilivaraston kytöpalot Kivihiilivaraston pieniä kytöpaloja esiintyy ... kivihiilivarastolla esiintyy ajoittain pieniä kivihiilen itsesyttymisestä johtuvia kytöpaloja. Tämä näkyy

 • Helen tukee ilmastoneutraaliutta - Uutiset

  Helen investoi tällä hetkellä eniten Suomessa kivihiilen käytön vähentämiseen ja tavoitteena on ilmastoneutraali ... huomioitu energian huoltovarmuus. Kannatamme kivihiilen käytön vähentämistä kustannustehokkaasti toteutettuna

 • Hanasaaren pellettijärjestelmän rakennustyöt alkoivat - Uutiset

  jonka avulla osa voimalaitoksen käyttämästä kivihiilestä voidaan korvata puupelleteillä. Hanasaaren ... Pellettikokeiden perusteella arvioitiin, että kivihiilestä voidaan korvata 5-7 prosenttia puupelletillä

 • Helen selvittää geolämmön mahdollisuuksia Helsingissä - Uutiset

  tulokset tutkimuksista saadaan alkuvuodesta 2020. Kivihiilen korvaamiseksi etsitään ratkaisuja, jotka eivät ... voimalaitoksen viimeistään vuonna 2024 ja lopettaa kivihiilen käytön myös Salmisaaressa vuoden 2029 loppuun

 • Pelletinpolton savukaasuja mitataan ainutlaatuisella tutkimuksella - Uutiset

  hiukkasmittauksissa päästään seuraamaan biopolttoaineen ja kivihiilen seospoltosta syntyviä palamistuotteita voimalaitoksen ... voidaan yhdistää siihen, miten biopolttoaineen ja kivihiilen seospoltto vaikuttaa itse polttoprosessiin ja

 • Pellettisiilot saapuvat Salmisaareen - Uutiset

  joilla annostellaan ja syötetään puupelletit kivihiilen joukkoon ennen hiilimyllyjä. - Salmisaaren voimalaitoksessa ... voimalaitoksessa ryhdytään polttamaan puupellettiä kivihiilen joukossa 5-7 prosentin osuudella tämän vuoden