Haku

 • Kolmiloikalla kohti hiilineutraaliutta - Helen Oy

  voimalaitoksen viiden vuoden päästä eli vuonna 2024. Kivihiilen käyttö puolittuu ja hiilidioksidipäästöt vähenevät ... valmistaudumme korvaamaan Salmisaaren voimalaitoksen kivihiilen muulla energiantuotannolla vuoteen 2029 mennessä

 • Jätevoimalan lämpöä myös Helsinkiin? - Helen Oy

  tarpeeseen. Olemme asettaneet tavoitteeksi lopettaa kivihiilen energiakäytön noin 2030-luvun puolessa välissä ... hallituksen esitys kivihiilen energiakäytön kieltämisestä 1.5.2029 astuu voimaan. Kivihiilen lopettamisen aikaistaminen

 • Hyviä kokemuksia pelletinpoltosta - Helen Oy

  Syksyllä 2012 Hanasaaren voimalaitoksella poltettiin kivihiilen joukossa koemielessä 525 tonnia pellettiä. Helsingin ... klooripäästöjä. Poltetaan sitten kivihiiltä tai kivihiili-pellettiseosta, niin näyttäisi siltä että ilmastoa

 • Ensimmäiset pelletit poltetaan Salmisaaressa ennen joulua - Helen Oy

  aloittaa tavoitteen mukainen pelletin seospoltto kivihiilen joukossa 5–7 % osuudella. Raportoimme blogissa ... kunnolla vauhtiin. biomassa, energianlähteet, kivihiili, pelletti, Salmisaari, uusiutuva energia http://blogi

 • Liiketoimintavuosi - Kodit

  lämpöpumppuratkaisuja, sähkökattiloita, geotermistä lämpöä, kivihiilen korvaamista biopohjaisilla polttoaineilla, hajautettua ... prosenttiin. Kaukolämmön energialähteet Energiamuoto % Kivihiili 61 Maakaasu 28 Bio 2 Öljy 1 Lämpöpumput 8 Kaukojäähdytyksen

 • HELEN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2019 - Uutiset

  liittyvät ratkaisut. - Helenillä on keinot korvata kivihiili. Tavoitteemme on päästöjen vähentäminen, mutta ... pienydinvoimalat. Helenillä on keinot korvata kivihiili. Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoden 2024

 • Liiketoimintavuosi - Kodit

  energialähteet Energiamuoto % Öljy 2 Maakaasu 31 Bio 1 Kivihiili 59 Lämpöpumppu 7 Kaukolämpöä hankittiin 7 100 ... 11 % enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2016 kivihiilen ja puupelletin seospoltolla tuottamamme energian

 • Hanasaaren pellettijärjestelmän koekäyttö alkaa pian - Helen Oy

  syöttää voimalaitoskattiloihin ja siten korvata kivihiilen polttoa. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen Hanasaaren ... Tavoitteenamme on korvata voimalaitoksen polttamasta kivihiilestä 5–7 % puupelleteillä. Kesällä pellettityömaalla

 • Miten biopolttoaineiden lisääminen vaikuttaisi ympäristöön? - Helen Oy

  paikallisesti Vuosaaren voimalaitosalueen lähellä, jos kivihiilen käyttövarasto sijoitettaisiin junaradan koillispuolelle ... päätöksenteolle.   Hanasaari, kehitysohjelma, kivihiili, monipolttoainevoimalaitos, Vuosaari, ympäristövaikutukset

 • Helen suunnittelee pellettilämpölaitosta Patolaan - Uutiset

  nykyiselle tontille. Helen valmistautuu luopumaan kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti ... Tattarisuolla. Biolämpölaitoksilla korvataan kivihiilen käyttöä ja varmistetaan kaukolämmön riittävyys