Haku

 • Pelletinpolton lisääminen vähentäisi Salmisaaren voimalaitoksen ympäristövaikutuksia - Helen Oy

  muutokset.   Vaikutukset vähäisemmiksi pelleteillä? Kivihiilen käytön vähentyessä sen aiheuttamat vaikutukset ... kierrosta jo poistunutta hiilidioksidia, toisin kuin kivihiilen poltossa. Pelletin seososuuden lisäämisen 40

 • Hanasaaren pellettijärjestelmän perustustyöt vauhdissa - Helen Oy

  pellettijärjestelmä, jonka avulla osa voimalaitoksen kivihiilen käytöstä voidaan korvata puupelletillä. Kyseessä ... Pellettikokeiden perusteella arvioimme, että kivihiilestä voidaan korvata 5–7 % puupelletillä ilman merkittäviä

 • Sähköasentaja Mikko Ravantti - Kodit

  Hanasaaressa turvallisuudesta ei tingitä Kati Särkelä Roope Permanto Sähköasentaja ... prosessissa sähköä ja kaukolämpöä Polttoaineena kivihiili ja puupelletti Helen valmistautuu sulkemaan laitoksen

 • Siilot valmiina Salmisaaressa - Helen Oy

  joilla puupelletit annostellaan ja syötetään kivihiilen joukkoon ennen hiilimyllyjä. Pelletinpoltto aloitetaan ... aloitetaan loppuvuodesta Pelletinpoltto kivihiilen seassa aloitetaan Salmisaaressa loppuvuodesta. Kun

 • Liiketoimintavuosi - Kodit

  Energiamuoto % Öljy 1 Maakaasu 53 Lämpöpumppu 7 Kivihiili 40 Kaukolämpöä hankittiin 6400 GWh, mikä on noin ... Maakaasun osuus kasvoi 5 prosenttiyksiköllä ja kivihiilen osuus pieneni 5 prosenttiyksikköä edellisvuoteen

 • Asiakasmäärä kaikkien aikojen ennätystasolla, kaukolämmön kysyntä historiallisen vilkasta - Uutiset

  modulaariset pienydinvoimalat. Hallituksen ajama kivihiilen kieltolaki on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ... käsittelyssä. Helenillä on keinot korvata kivihiili. Se, mitä keinoja voidaan käyttää, riippuu aikataulusta

 • Viisi ratkaisua ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen - Helen Oy

  Fossiilista biotalouden kautta x-talouteen Jotta kivihiilestä ja fossiilisista polttoaineista päästään mahdollisimman pian ... Ajatus, että bioenergia olisi yhtä paha kuin kivihiili, on minun kaupunkilaisjärjelläni ajateltuna nurinkurista

 • Perustushommia Salmisaaressa - Helen Oy

  Perustushommia Salmisaaressa Salmisaaren voimalaitoksella valmistaudutaan pellettien ... vauhdissa, kuten kuvista näkyy! Pellettien poltto kivihiilen joukossa aloitetaan Salmisaaren lisäksi Hanasaaren

 • Kuntavaaliehdokkaat panostaisivat aurinkoenergiaan - Helen Oy

  selvä: aurinkoenergiaan pitäisi panostaa enemmän, kivihiilen käyttöä taas tulisi vähentää. Selvitimme Helsingin ... tuulivoima, lämpöpumppuratkaisut ja vesivoima. Kivihiilen käytön vähentämisestä ollaan lähes yhtä mieltä:

 • Puristettua puuta kattilaan - Helen Oy

  Puristettua puuta kattilaan Helsinkiläisten aamusuihkua lämmittää ... aamusuihkua lämmittää nyt myös pelletti, joka palaa kivihiilen rinnalla Hanasaaressa. Mekaanisessa puunjalostusteollisuudessa