Haku

 • Lisää uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa, vähemmän fossiilisia - Helen Oy

  muutoksista: osa maakaasun käytöstä korvautui kivihiilellä. Kaikki päästömme eivät suinkaan kasvaneet. ... käytön korvautuminen kivihiilellä johtuu markkinatilanteesta. Tällä hetkellä kivihiilen hinta on paljon alhaisempi

 • “Welcome to Sunny Itä-Pasila” -kyltit juhlistavat Helenin uutta suurta aurinkovoimalaa - Uutiset

  “Welcome to Sunny Itä-Pasila” -kyltit juhlistavat Helenin uutta suurta aurinkovoimalaa “Welcome ... Salmisaari säilyy energiantuotantoalueena, ja kivihiili korvataan siellä muilla ratkaisuilla. Helenin

 • Uudenmaan ELY: ”Kattava YVA” - Helen Oy

  vuoteen 2020 mennessä ja korvata näin osittain kivihiilen käyttöä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ... vuoteen 2020 mennessä ja korvata näin osittain kivihiilen käyttöä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

 • Vuosi 2016 toi lisää aurinkoa ja pellettejä - Helen Oy

  sähköä on tuotettu helsinkiläisille pelletin ja kivihiilen seospoltolla Salmisaaressa jo vuoden 2015 alusta ... MW ja jäähdytysteholtaan 15 MW lämpöpumppua. Kivihiilen käyttöä vähennetään Vuoden 2016 syksyllä käytiin

 • Uusi hajautettu malli hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen - Uutiset

  sähköteho 200 MW. Pääpolttoaineet ovat metsähake ja kivihiili, mutta myös muut biopolttoaineet (pelletti, kuori ... mutta osin myös autokuljetuksina. Salmisaareen kivihiili tuodaan edelleen laivoilla, mutta puupelletin

 • Ihmiset - Helen Oy

  Keskustelua kivihiilestä ja bioenergiasta Vuonna 2019 sidosryhmiämme keskustelutti erityisesti kivihiilen energiakäytön ... Hallitus julkisti keväällä 2018 esityksen laista kivihiilen energiakäytön kieltämiseksi. Ehdotus herätti

 • Tattarisuon energiantuotantoalue - Helen Oy

  Tattarisuo Helen luopuu kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti. Helen selvittää

 • Pelletinpolttokokeet Hanasaaren voimalaitoksella edistyivät - Uutiset

  näyttää, että puupellettiä on mahdollista polttaa kivihiilen joukossa 5 -7 prosentin osuudella.  Laitos on ... toteutettu syksystä 2012 lähtien polttokokeita, joissa kivihiilen joukossa on poltettu puupellettiä. Kokeiden kautta

 • Helen tukee ilmastoneutraaliutta - Uutiset

  Helen investoi tällä hetkellä eniten Suomessa kivihiilen käytön vähentämiseen ja tavoitteena on ilmastoneutraali ... huomioitu energian huoltovarmuus. Kannatamme kivihiilen käytön vähentämistä kustannustehokkaasti toteutettuna

 • Viisi väitettä Lämpölupauksesta - Helen Oy

  itse vaikuttaa ilmastonmuutokseen lopettamalla kivihiilen käytön. Tavoitteenamme on tuottaa energiaa ilmastoneutraalisti ... ilmastoneutraalisti vuonna 2050. Kivihiilen käyttöä vähennetään asteittain ja kustannustehokkaasti. Helen