Haku

Ympäristö
 • Helen alkaa tuottaa kaukolämpöä biokaasulla - Uutiset

  Jalostettu biokaasu vastaa koostumukseltaan maakaasua ja on joustavasti käytettävissä eri kaasua käyttävissä ... soveltuu luontevasti tiiviisti rakennetun kaupungin maakaasua käyttävien lämpökeskusten energianlähteeksi. -

 • Myllypuron lämpökeskus modernisoitiin maakaasukäyttöiseksi - Uutiset

  yhteydessä lämpökeskus muutettiin öljykäytöstä maakaasulle. Samalla uusittiin polttimet, tehtiin polttoteknisiä ... Lämpökeskuksen modernisoinnissa saavutettiin monia etuja. Maakaasuun siirtymisen, päästöteknisten muutosten ja energiatehokkuuden

 • Lassilan lämpökeskuksen öljysäiliö uusitaan - Uutiset

  huippulämpökeskus. Pääsääntöisesti lämpökeskuksessa käytetään maakaasua. Toimitusvarmuuden turvaamiseksi lämpökeskuksen ... - Pääsääntöisesti lämpökeskuksessa käytetään maakaasua, varapolttoaineena käytetään öljyä. - Laitoksessa

 • Joutsenon biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi käynnissä - Uutiset

  Joutsenon biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi käynnissä ... käytettäväksi kaikissa samoissa käyttökohteissa kuin maakaasukin. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn

 • Energiatulevaisuus on auringossa - Uutiset

  Energiatulevaisuus on auringossa Energiatulevaisuus on auringossa Energiatulevaisuuden ... kokonaan pelleteillä toimiva lämpölaitos. • Helenin maakaasulla toimivissa huippu- ja varalämpökeskuksissa käytetään