Haku

Blogi
 • Pystymmekö näkemään metsän puilta? - Helen Oy

  Pystymmekö näkemään metsän puilta? Pystymmekö näkemään metsän puilta? Kivihiili pitää korvata. Fossiilisista ... jo erinomaisia esimerkkejä. Pystymmekö näkemään metsän puilta? kivihiili, bioenergia, puuenergia, fossiiliset

 • Biohiilen elinkaari ulottuu metsästä kattilaan - Helen Oy

  Biohiilen elinkaari ulottuu metsästä kattilaan Kuten kaikilla tuotteilla, myös polttoaineilla on elinkaari ... elinkaari. Koko ketju metsästä kattilaan Puuperäisen biohiilen elinkaari alkaa metsästä ja päättyy palamisessa

 • Joutsenon biokaasulaitoksen ympäristövaikutukset on arvioitu - Helen Oy

  Joutsenon biokaasulaitoksen ympäristövaikutukset on arvioitu ... yleisötilaisuudessa maanantaina 9.9.2013 Metsä Fibre Oy:n Joutsenon tehtaalla. Kyseessä on Metsä Fibre Oy:n, Helsingin Energian

 • Joutsenossakin arvioidaan ympäristövaikutuksia - Helen Oy

  Joutsenossakin arvioidaan ympäristövaikutuksia Puupohjaisen biokaasun ympärille ... ympärille rakentunut yhteistyömme Gasum Oy:n ja Metsä Fibre Oy:n kanssa Joutsenossa ehti YVA-ohjelmavaiheeseen

 • Biokaasua maakaasuverkkoon - Helen Oy

  Tämän hetken tilanne Gasumin, Helsingin Energian ja Metsä Fibren yhteisprojekti synteettistä biokaasua tuottavan ... tuottavan biojalostamon rakentamiseksi Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan yhteyteen etenee hyvää vauhtia

 • Olemme mukana luomassa kestäviä bioenergiaratkaisuja - Helen Oy

  Olemme mukana luomassa kestäviä bioenergiaratkaisuja Tulevaisuuden kestävät ... Oy:n yhteinen tutkimusohjelma. Tutkimusohjelmaan osallistuu metsä-, energia-, teknologia- ja konsultointiyrityksiä

 • Onko biomassan energiakäyttö ja luonnon monimuotoisuus yhteensovitettavissa? - Helen Oy

  kaikkia koskettavaa asia. Erityisesti Suomessa metsät ja metsien kestävä käyttö ovat avainasemassa puhuttaessa ... metsäluonnon monimuotoisuudelle. Jopa neljäsosa Suomen metsissä elävistä lajeista on riippuvaisia lahoavasta puusta

 • Biokaasulaitoksen voisi ympäristönäkökulmasta toteuttaa - Helen Oy

  Biokaasulaitoksen voisi ympäristönäkökulmasta toteuttaa Kaakkois-Suomen ... biokaasulaitos on Gasumin, Helsingin Energian ja Metsä Fibren yhteishanke. Lue tiedote hankkeesta. biokaasu

 • Neljä kriittistä kysymystä biomassan kestävyydestä - Helen Oy

  kriittistä kysymystä biomassan kestävyydestä Kaikessa metsän käytössä, niin myös bioenergian hyödyntämisessä ... metsäluonnon monimuotoisuudelle. Neljännes Suomen metsissä elävistä lajeista on riippuvaisia lahoavasta puusta

 • Syksyn kuuma peruna: #Biotulevaisuus - Helen Oy

  ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen valotti metsien suurta merkitystä Suomen ilmastopolitiikalle ja ... metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivutuotteista. Metsille on tulevaisuudessakin paljon muuta kuin energiakäyttöä