Haku

Blogi
 • Riittääkö biomassaa energiantuotantoon? - Helen Oy

  metsähake. Pellettiä tehdään esimerkiksi sahateollisuuden sivutuotteista tai pyöreästä puusta. Pelletille on ... tuotantolaitoksissa. Myös Suomessa valmistetaan pellettiä. Metsähakkeessa energia on vähemmän tiiviissä

 • Kattilasta ilmakehään - Helen Oy

  höyrypellettejä. Mittauskampanjassa kivihiilen ja pelletin seospolton päästöjä seurataan kattilan tulipesästä ... Hanasaari, kehitysohjelma, kuvareportaasi, päästöt, pelletti, pienhiukkaset, uusiutuva energia http://blogi

 • Vuosi 2014: Aurinkoa, puuta ja muuta - Helen Oy

  työllistävä vaikutus alihankkijoille. Valmistaudumme pelletin polttoon Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla ... hyödyntäminen teollisuudessa. biomassa, kehitysohjelma, pelletti, tavoitteet, uusiutuva energia http://blogi.helen

 • Hyvä toimitusvarmuus, kohtuullinen energian hinta ja pienet ympäristövaikutukset – miten se tehdään? - Helen Oy

  yhdessä kivihiilen kanssa. Kohtuullinen määrä pellettiä, 5–7 prosenttia, onnistuu melko pienin muutostöin ... muutostöin ja olemmekin aloittamassa jatkuvan pelletin rinnakkaispolton loppuvuonna 2014. Olemme myös selvittämässä

 • 10 askelta kohti hiilineutraaliutta - Helen Oy

  tulevaisuutta. 2. Aloitimme Hanasaaren voimalaitoksella pellettien koepolton kivihiilen rinnalla. 3. Tuotimme uusiutuvaa ... monipolttoainevoimalaitos, Östersundom, paikallinen tuotanto, pelletti, tavoitteet, vuorovaikutus http://blogi.helen

 • Biomassan käyttö vähentäisi päästöjä Vuosaaressa - Helen Oy

  biopolttoaineiksi on suunniteltu metsähaketta ja pellettejä sekä pieniä määriä peltobiomassoja. Voimalaitos ... 000 000 tonnia haketta tai noin 600 000 tonnia pellettejä. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida voimalaitoksen

 • Kehitysohjelma etenee – ympäristölupahakemukset vireille - Helen Oy

  Olemme laittaneet vireille ympäristölupahakemukset pelletin polton aloittamiseksi Salmisaaren ja Hanasaaren ... siten, että voimalaitoksilla voidaan aloittaa pelletin poltto kivihiilen seassa. Laitosten lupamääräykset

 • Salmisaaren pellettilämpölaitoksen perustustyöt vauhtiin - Helen Oy

  Salmisaaren pellettilämpölaitoksen perustustyöt vauhtiin Helenin ensimmäisen ... valmistelevia maanrakennustöitä Salmisaaressa. pelletti, pellettilämpölaitos, uusiutuva energia, uusiutuva

 • Blogissa yli 100 000 käyntiä! - Helen Oy

  Blogissa yli 100 000 käyntiä! Helenin Uutta voimaa -blogia on luettu yli 100 ... haluaisitte blogissa lukea! aurinkovoimala, lukijat, pelletti, sähkövarasto, uudet ratkaisut, uusiutuva energia

 • Biohiilen elinkaari ulottuu metsästä kattilaan - Helen Oy

  olisi poltettu. Vaikka puupolttoaineiden kuten pelletin ja biohiilen polttaminen on laskennallisesti ... parhaillaan eri hankkeissa sekä biohiilen että pelletin elinkaarta ja elinkaaren aikaisia päästöjä suhteessa