Haku

Blogi
 • Hanasaaren pellettijärjestelmän perustustyöt vauhdissa - Helen Oy

  Hanasaaren pellettijärjestelmän perustustyöt vauhdissa Tänä vuonna Hanasaaren ... käyttöön vuoden loppuun mennessä ja pelletin seospoltto voidaan aloittaa jatkuvatoimisesti. Nyt olemme

 • ELY-keskuksen lausunto YVA-ohjelmasta - Helen Oy

  ELY-keskuksen lausunto YVA-ohjelmasta Uudenmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa ... tehdessämme kiinnittää huomiota erityisesti vielä seospoltossa syntyvän tuhkan määrään, laatuun ja mahdollisuuksiin

 • Tuhkia tutkimassa - Helen Oy

  Salmisaaren ja Hanasaaren 40 % biomassaosuuden seospolton tuhkiin. Monenlaista tuhkaa Kiinteän polttoaineen ... valmistuksessa. Biopolttoaineiden ja kivihiilen seospolton myötä tuhkien laatuhaasteet lisääntyvät.   Uusia

 • Hyviä kokemuksia pelletinpoltosta - Helen Oy

  Polttoprosessin kannalta suurin muutos on se, että seospoltossa myllyt jauhavat suurempaa polttoainemäärää kuin ... laitoksen alustavissa tutkimustuloksissa näkyy, että seospoltosta tulee hieman hiilenpolttoa enemmän klooripäästöjä

 • Kehitysohjelma etenee – ympäristölupahakemukset vireille - Helen Oy

  typenoksidipäästöjen vähentämismenetelmiä. Miten pelletin seospolton aloittaminen näkyy kaupunkilaisille? Voimalaitoksemme ... aiheutuva melu lisäänny. Kaupunkilaisille pelletin seospolton aloittaminen näkyy konkreettisesti lähinnä uusina

 • Pelletinpolton lisääminen vähentäisi Salmisaaren voimalaitoksen ympäristövaikutuksia - Helen Oy

  ilmastovaikutukset muuttuvat, jos pelletin määrää seospoltossa lisätään 40 %:iin? Tähän kysymykseen pyrittiin ... 5–7 %:n pelletin seospoltosta, ja uusin selvitys koskee pelletin ja hiilen seospolttoa pellettiosuuden

 • Suomen suurin pellettitoimitus Helsinkiin - Helen Oy

  haalaripukuista väkeä. Pian alkavaa hiilen ja puupelletin seospolttoa on valmisteltu pitkään niin toimistoissa kuin ... vuonna pellettilaitteistojen valmistuttua. Kun seospoltossa päästään vauhtiin, pellettiä tullaan polttamaan

 • Biomassan käyttö vähentäisi päästöjä Vuosaaressa - Helen Oy

  ilmastovaikutukset sekä biomassan ja hiilen seospoltossa että pelkässä hiilen poltossa. Vastaava elinkaaritutkimus ... on sen polttoaine. Arvioinnissa oletettiin, että seospoltossa voimalaitos käyttäisi polttoaineenaan noin 60

 • Neljä selitystä biohiilen ylivoimaan - Helen Oy

  Neljä selitystä biohiilen ylivoimaan Onko toisen sukupolven kiinteä biopolttoaine, ... mukaan myös polttoteknisesti hyvin kivihiilen seospolttoon. Tämä tarkoittaa pienempiä investointipaineita

 • Kattilasta ilmakehään - Helen Oy

  Kattilasta ilmakehään Mitkä ovat Hanasaaren voimalaitoksen päästöt ... höyrypellettejä. Mittauskampanjassa kivihiilen ja pelletin seospolton päästöjä seurataan kattilan tulipesästä aina