Haku

Blogi
 • Tuhkia tutkimassa - Helen Oy

  Tuhkia tutkimassa Kivihiilen poltossa muodostuvia tuhkia hyödynnetään maa- ja tierakentamisessa. Biopolttoaineiden ... Biopolttoaineiden käytön lisääminen vaikuttaa kuitenkin myös tuhkien ominaisuuksiin ja sitä kautta hyötykäyttömahdollisuuksiin

 • Pelletin koepoltto käynnissä Salmisaaressa - Helen Oy

  Pelletin koepoltto käynnissä Salmisaaressa Salmisaaren voimalaitoksen pellettijärjestelmä ... polttoon sekä puun tuhkan matalampi sulamislämpötila kivihiilen tuhkaan verrattuna. Sulanut tuhka voi kertyä

 • Vuosaaren voimalaitoksessa on niin siistiä - Helen Oy

  Vuosaaren voimalaitoksessa on niin siistiä Vierailijoita hämmästytti ... ovat, miten käsitellään polttoprosessissa syntyvä tuhka ja miten turbiinien modernisointi nykyisessä B-voimalaitoksessa

 • ELY-keskuksen lausunto YVA-ohjelmasta - Helen Oy

  ELY-keskuksen lausunto YVA-ohjelmasta Uudenmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten ... huomiota erityisesti vielä seospoltossa syntyvän tuhkan määrään, laatuun ja mahdollisuuksiin käyttää sitä

 • Biohiilen elinkaari ulottuu metsästä kattilaan - Helen Oy

  alkaa metsästä ja päättyy palamisessa syntyneiden tuhkien hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen. Tällä välillä ... erilaisina kaasuina ja jäljelle jää vain pieni määrä tuhkaa. Elinkaaren aikaisiin ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin

 • YVA-yleisö kysyi ja keskusteli - Helen Oy

  YVA-yleisö kysyi ja keskusteli Kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa keskusteltiin eilen ... uuden voimalaitoksen mitoituksesta ja biopolton tuhkista. Kaksi menettelyä rinnakkain Yhteysviranomaisen

 • Palava kivi takaa Viron energiaomavaraisuuden - Helen Oy

  Palava kivi takaa Viron energiaomavaraisuuden Palava kivi takaa Viron energiaomavaraisuuden ... poltossa syntyy todella paljon tuhkaa, lähes puolet polttoaineen painosta. Tuhkaa tulee niin paljon, että vaikka

 • Miten pelletin seospoltto muuttaa voimalaitoksen ilmasto- ja ympäristövaikutuksia? - Helen Oy

  ja kemikaaleja. Prosessin sivutuotteena syntyy tuhkia ja laitoksen kunnossapidon yhteydessä jätteitä ... laitoksen savukaasupäästöihin tai poltossa syntyvien tuhkien määrään tai laatuun. Laitoksen rikkidioksidipäästöt

 • Kiitos YVA-palautteesta! - Helen Oy

  Kiitos YVA-palautteesta! Saimme teiltä satakunta ehdotusta tavoista, joilla biopolttoaineiden ... arvioidaan vaikutukset liikenteeseen, ilmastoon ja tuhkiin. Samalla tavoin arvioidaan muut vaihtoehto 1:ssä

 • Pelletti on tullut – pysyäkseen - Helen Oy

  Pelletti on tullut – pysyäkseen Muistatteko miten pelletin poltto alkoi? Lokakuussa toimitusjohtajamme ... Pelletinpolton ei myöskään huomattu vaikuttavan tuhkien laatuun. Typpipäästöissä pieniä muutoksia Ennen