Haku

Sähköverkko
 • Sähköjärjestelmää kehitetään joustavammaksi, kun uusiutuvien osuus kasvaa - Uutiset

  lisääntyy lähivuosina sekä Euroopassa että Suomessa, ja sähköjärjestelmään tarvitaan lisää joustavia ratkaisuja ... EU-hanketta hajautetun tuotannon ja jouston markkinoille vientiä. Helen Oy ja Helen Sähköverkko Oy osallistuvat

 • Sähköverkon luotettavuutta parannetaan muuntamoautomaatiolla - Uutiset

  merkittävästi.  Automaation avulla vikapaikka voidaan eristää ja etäkytkennöin palauttaa sähköt suurimmalle osalle ... osalle asiakkaista hyvinkin nopeasti. Emtele Oy ja Helen Sähköverkko Oy solmivat vuonna 2014 muuntamoautomaatioon

 • Uusi sähköasema Ilmalaan - Uutiset

  Uusi sähköasema vahvistaa lähialueiden sähkönjakelua ja parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kun alueen ... Uusi sähköasema vahvistaa lähialueiden sähkönjakelua ja parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kun alueen

 • Helsingin sähköverkko kansainvälisen vertailun kärjessä - Uutiset

  kansainvälisessä tutkimuksessa parhaiten sähkönjakelun laadussa ja luotettavuudessa. Keskimääräinen sähkönjakelun keskeytysaika ... International Distribution Benchmarking Consortium (IDBC) ja sijoittui heti kärkisijoille. Helen Sähköverkko Oy

 • Sähköverkon rakentaminen näkyy katukuvassa kesällä - Uutiset

  sähkönjakelun toimitusvarmuutta uusimalla vanhaa ja rakentamalla uutta sähkönjakeluverkkoa vuosittain ... kaapeleita uusitaan mm. keskustassa Lönnrotinkadulla ja Lapinlahdenpuistikon ympäristössä sekä siitä jatkaen

 • Helen Sähköverkko Oy: toimitusjohtajan katsaus - Uutiset

  Suomessa on vapaasti toimivat ja kilpaillut sähkömarkkinat. Sähkönsiirto ja sähkönmyynti ovat olleet jo ... lähettävät asiakkaalle laskun siirretystä sähköstä ja myyntiyhtiöt myydystä energiasta. Ainoastaan paikallisen

 • Suvilahden sähkövarasto otettiin käyttöön - Uutiset

  8.2016. Sähkövarasto on teholtaan 1,2 megawattia ja kapasiteetiltaan 600 kilowattituntia. Samalla Helenin ... Helenin tutkimushanke yhteistyössä Fingrid Oyj:n ja Helen Sähköverkko Oy:n kanssa käynnistyi. Suvilahden

 • Mikä sähkössä maksaa? - Uutiset

  muutokseen. Energiavirasto valvoo verkkotoimintaa ja sen hinnoittelun kohtuullisuutta. Vuoden 2016 alusta ... siirtolasku sisältää karkeasti puolet veroa (arvonlisävero ja sähkövero). Helen Sähköverkko Oy korottaa omia siirtohintojaan

 • Graffitiaita uuden sähköaseman ympärille - Uutiset

  Helsingin Kalasatamaan parhaillaan rakentuvat asunnot ja työpaikat tarvitsevat myös lisää sähköä. Alueen uuden ... uusien asuinalueiden tarvitsemaa jakelukapasiteettia ja varmistaa myös ympäröivien alueiden sähkön toimitusvarmuutta

 • Helsinkiläiset pääsevät vaikuttamaan katukuvaan - Uutiset

  Sähköverkko Oy haluaa kampanjalla elävöittää katukuvaa ja osallistaa helsinkiläisiä kaupungin viihtyisyyden ... omistaa noin 7500 sähkönjakokaappia ympäri Helsinkiä ja ne ovat merkittävä osa kaupunkikuvaa. Sähkökaappeja