Haku

Ympäristö
 • Helen suunnittelee pellettilämpölaitosta Patolaan - Uutiset

  Helsingin energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Patolaan suunnitellaan ... ei muutu asemakaavamuutoksen yhteydessä. Esittely- ja keskustelutilaisuus asemakaavamuutoksesta Helsingin

 • ELY-keskukselta myönteinen lausunto Joutsenon biokaasuhankkeen YVAsta - Uutiset

  Helsingin Energia ja Metsä Fibre ovat tutkineet hankkeen kannalta keskeiset ympäristövaikutukset ja YVA-selostus ... YVA-selostus vastaa YVA-lain ja asetuksen vaatimuksia. YVA-selostus selvensi laitoksen ympäristövaikutuksia mm

 • Helsinkiläiset pääsevät vaikuttamaan katukuvaan - Uutiset

  Sähköverkko Oy haluaa kampanjalla elävöittää katukuvaa ja osallistaa helsinkiläisiä kaupungin viihtyisyyden ... omistaa noin 7500 sähkönjakokaappia ympäri Helsinkiä ja ne ovat merkittävä osa kaupunkikuvaa. Sähkökaappeja

 • Onko aurinkovoimalaan investoiminen kannattavaa? - Uutiset

  vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen. Jos yritys haluaa lisätä energiatehokkuutta ja taloudellisuutta ... pitkän tähtäimen tarkastelu antaa selkeää suuntaa, ja vaatii sitten päätöksiä toteutettavista toimista

 • Hanasaaren kivihiilivaraston kytöpalot - Uutiset

  kytöpalot voidaan sammuttaa välittömästi. Kytöpalo ja mahdollinen savu eivät aiheuta vaaraa lähiympäristölle ... näkyy varastoalueella kytemisestä aiheutuvana savuna ja erityisesti pimeään vuorokauden aikaan hehkuvina

 • Helenin ensimmäinen maalämpökohde Espooseen – poraukset käynnissä - Uutiset

  maanrakennustöillä, maalämpöpumppujen ja muiden laitteistojen asennuksella ja urakoinnilla. Jouluun mennessä ... mennessä asiakkaalla on käytössään uusi lämmitysratkaisu ja energiatehokkaampi asunto-osakeyhtiö. Helenin tavoitteena

 • Aurinkovoimalaitos Suvilahteen - Uutiset

  Palvelu tulee ennakkomyyntiin tulevana syksynä, ja voimalaitos valmistuu keväällä 2015. Helsingin Energia ... aurinkopaneelista muodostuvan voimalan teho on 300 kW, ja sen vuotuinen tuotantomäärä tulee olemaan noin 260

 • Kaukolämpö ilmastotalkoiden avaintekijä - Uutiset

  energiasta lähes puolet kuluu lämmitykseen. Silti energia- ja ilmastopoliittisessa päätöksenteossa huomio kiinnittyy ... lainsäädäntöä, joka koskisi rakennusten lämmitykseen ja viilennykseen liittyviä energiakysymyksiä, vaan energiakeskustelu

 • Helen tukee ilmastoneutraaliutta - Uutiset

  hetkellä eniten Suomessa kivihiilen käytön vähentämiseen ja tavoitteena on ilmastoneutraali tuotanto vuoteen ... voidaan toteuttaa pakkokeinoja kustannustehokkaammin ja markkinaehtoisesti. Jo nyt lähes puolet kesäaikaan

 • Suomen suurin aurinkovoimala käynnistyi - Uutiset

  aurinkovoimalassa on lähes 3000 aurinkopaneelia, ja sen arvioitu vuosituotanto vastaa noin 350 kerrostalokaksion ... vuosikulutusta. Yhteensä Helenin aurinkovoimalat - Kivikko ja vuosi sitten käynnistynyt Suvilahti - yltävät teholtaan