Haku

Blogi
 • Pienistä pellettimääristä suuriin pellettimääriin - Helen Oy

  Pienistä pellettimääristä suuriin pellettimääriin Pelletin ... Helsingin Energian kehitysohjelmassa vaihtoehtona Vuosaaren uudelle monipolttoainevoimalaitokselle on kasvattaa

 • Sidosryhmät: Helenin pitäisi lisätä uusiutuvan energian tuotantoa - Helen Oy

  Sidosryhmät: Helenin pitäisi lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ... toteutusvaihtoehdot, uuden voimalaitoksen rakentaminen Vuosaareen tai biomassan polton lisääminen Hanasaaren ja

 • Huipputekniikalla voimalaitosten päästöt alas - Helen Oy

  Huipputekniikalla voimalaitosten päästöt alas Voimalaitosten päästöjen ... edenneet jo pitkälle. Lisäksi maakaasukäyttöisessä Vuosaaren A-voimalaitoksessa on tehty pienempiä investointeja

 • 15 vaihtoehtoa hiilineutraalin kaukolämmön toteutukseen - Helen Oy

  Testaamme Helenissä tätäkin ratkaisua siten, että Vuosaareen parhaillaan rakennettava lämpöpumppu käyttää ... käyttää kesällä meriveden lämpöä, talvisin Vuosaaren voimalaitoksen hukkalämpöjä. Kiinteistöjen jäähdytys: Helen

 • Päästöjä on pienennetty onnistuneesti vuosikymmenten ajan - Helen Oy

  Päästöjä on pienennetty onnistuneesti vuosikymmenten ajan Päästöjä ... tuotantomuotojen muutoksen myötä. Erityisesti Vuosaaren maakaasuvoimalaitosten käyttöönotot 1990-luvulla

 • Voiko sähköä tuottaa biokemiallisesti? - Helen Oy

  Voiko sähköä tuottaa biokemiallisesti? Voiko sähköä tuottaa ... uusiutuvasta sähköstä tuotettua kaasua poltettavaksi Vuosaaren voimalaitoksella", Scheller nauraa. Mikrobisähköä

 • Murros monesta näkökulmasta - Helen Oy

  Murros monesta näkökulmasta Murros monesta näkökulmasta Tämän ... Kalliossa sen sijaan, että hankkisivat asunnon Vuosaaresta, varmastikin haluavat asua kaupungissa. Alue-

 • Pitäisikö pelletit kuljettaa Salmisaareen laivoilla vai rekoilla? - Helen Oy

  Pitäisikö pelletit kuljettaa Salmisaareen laivoilla vai rekoilla? Puupellettien ... kaupunginvaltuusto tekee vuonna 2015 päätöksen, rakennetaanko Vuosaareen uusi monipolttoainevoimalaitos vai lisätäänkö

 • Biotaloudella kohti ilmastoneutraaliutta - Helen Oy

  Biotaloudella kohti ilmastoneutraaliutta Biotaloudella kohti ilmastoneutraaliutta Helenin pitkän ...  Lisäksi suunnittelemme uusia biolämpölaitoksia Vuosaareen, Patolaan ja Tattarisuolle. Biolämpölaitoksia

 • Maakaasun kilpailukyky kasvaa - Helen Oy

  Maakaasun kilpailukyky kasvaa Maakaasun kilpailukyky kasvaa Suomen maakaasumarkkina ... sähköntuotanto. Käytämme maakaasun lähes kokonaan Vuosaaren huipputehokkailla yhteistuotantolaitoksilla. Maakaasun