• Heleniltä lähetetty sähköpostitse ja kirjeellä virheellisiä sähkösopimuksen sopimusvahvistuksia. Lue lisää

Haku

Blogi
 • Kiipeä kanssamme Vuosaaren huipulle! - Helen Oy

  Kiipeä kanssamme Vuosaaren huipulle! Mihin Vuosaaren uutta voimalaitosta suunnitellaan? ... Vuosaari, ympäristövaikutukset, ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) http://blogi.helen.fi/kii

 • Kehitysohjelma etenee - Helen Oy

  meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely eli yva. Olemme kevään ja kesän aikana tehneet yvaan liittyviä ... tuloksista kootaan yva-selostus, joka on luettavissa alkuvuodesta 2014. Lue lisää yvan etenemisestä täällä tai

 • Monipolttoainevoimalaitos Vuosaareen? - Helen Oy

  Monipolttoainevoimalaitos Vuosaareen? Onko uusi voimalaitos Vuosaareen mahdollinen? ... projektia olemme juuri käynnistäneet ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ja kaavoitusprosessit. Omassa

 • Tuulivoima ristituulessa - Helen Oy

  mittakaavan hankkeille tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-prosessi tätä varten. Energiamessujen ... kertomusten perusteella tuulivoimaloihin liittyviltä YVA-prosesseilta on vaadittu usein samaa laajuutta kuin

 • Vuosi 2013: pellettejä, vettä, hiilidioksidia ja juhlia - Helen Oy

  biopolttoaineiden käytön lisäämiseen liittyvän ympäristövaikutusten arviointiohjelman, johon jätettiin ely-keskuksen ... uusiutuva energia, Vuosaari, ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) http://blogi.helen.fi/vuo

 • Siipyyn kesä - Helen Oy

  Siipyyn kesä Kenttätöitä, lentolaskentoja, viistokaikuluotausta ... energia, ympäristövaikutukset, ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) http://blogi.helen.fi/siipyyn-kesa/

 • Taistelua tuulimyllyjen puolesta - Helen Oy

  liittyen alueen tutkien korvaamiseen. Myös ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeesta muutamalle myllylle ... energianlähteet, tuulivoima, ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) http://blogi.helen.fi/tai

 • Biokaasua maakaasuverkkoon - Helen Oy

  Biokaasua maakaasuverkkoon Biokaasu on Helsingin Energian kannalta mielenkiintoinen vaihtoehto ... toiseen valmisteluvaiheeseen. Ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistetään vuoden loppuun mennessä

 • Pelletinpolton lisääminen vähentäisi Salmisaaren voimalaitoksen ympäristövaikutuksia - Helen Oy

  päästöistä riippuen. Eri hankintaketjujen ympäristövaikutusten eroihin vaikuttavat pääasiassa pelletin ... vaikutustekijä. Venäjän osalta määräävä ympäristövaikutusten aiheuttaja on pellettitehtaan sähkönkulutus

 • 10 askelta kohti hiilineutraaliutta - Helen Oy

  10 askelta kohti hiilineutraaliutta Vuosikertomuksemme vuodelta 2012 julkaistaan pian. Miten ... uusiutuvien energianlähteiden lisäämisessä ympäristövaikutusten arviointiin. 5. Selvitimme mahdollisuutta