Haku

 • Helen investoi uusiutuvaan energiaan ja hajautettuun energiantuotantoon - Uutiset

  Helen investoi uusiutuvaan energiaan ja hajautettuun energiantuotantoon ... voimalaitosalueesta vapautuu muuhun käyttöön. • Tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella vaihtoehto on mahdollista

 • Biomassan käyttö vähentäisi päästöjä Vuosaaressa - Helen Oy

  Biomassan käyttö vähentäisi päästöjä Vuosaaressa Olemme ... ja kuljettamisesta. Eri hankintaketjujen ympäristövaikutusten eroihin vaikuttavat pääasiassa kuljetustavat

 • Heleniltä uusi hajautettu malli hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen - Helen Oy

  Heleniltä uusi hajautettu malli hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ... Olemme arvioineet eri vaihtoehtoja niin ympäristövaikutusten kuin taloudellisten ja teknistenkin vaikutusten

 • Energian alkuperä ja kestävyys - Helen Oy

  Energian alkuperä ja toimitusketju vaikuttavat ympäristöön ja kestävyyteen. ... Polttoaineiden hankintaketjuihin liittyy ympäristövaikutusten ja -riskien lisäksi myös taloudellisia ja

 • Avoin kaukolämpö - Yritykset

  Avoin kaukolämpö Usein kysyttyä lämmön myynnistä kaukolämpöverkkoon ... ja uusiutuvien materiaalien käytön sekä ympäristövaikutusten vähentämisen tärkeimpinä vastuullisen yritystoiminnan

 • Tehokkaasti tulevaisuuteen - Kodit

  Tehokkaasti tulevaisuuteen Laura Kosonen Kalle Kataila Kiertotaloudessa mitään ... kuluttajina tuotteen koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten ymmärrys olisi meillä selkäytimessä niin

 • Toimintakertomus - Kodit

  Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla. Ympäristövaikutusten hallinnan välineinä ovat voimalaitosten

 • Merkittävät tapahtumat - Kodit

  Hekan kerrostalot aktiiviseksi osaksi Helsingin energiajärjestelmää Helen Oy ja ... tarpeisiin. Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyi Helen selvittää eri

 • Hiilineutraali energia - Helen Oy

  sulkemisen jälkeen. Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointiprosessi päättyi keväällä 2019

 • Energiantuotanto - Kodit

  Sähkön hankinta tukkumyyntiin Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla ... hankesuunnittelu sekä kehitysohjelman hankevaihtoehtojen YVA-prosessin läpivienti. Lämpökeskusprojekteihin kuuluivat