Menu

Biomassaa Hanasaareen ja Salmisaareen?

Kaupunginvaltuusto päättää vuonna 2015, rakennetaanko Vuosaareen uusi biopolttoaineita hyödyntävä voimalaitos vai toteutetaanko Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla muutosinvestoinnit biopolttoaineen osuuden kasvattamiseksi.

Viime viikolla kerroimme Vuosaaren monipolttoainevoimalaitoksen suunnittelutyöstä. Uuden voimalaitoksen suunnittelun lisäksi selvitämme parhaillaan, voisimmeko saavuttaa uusiutuvien energianlähteiden lisäämistavoitteemme nykyisillä voimalaitoksilla.

Uusiutuvaa energiaa Hanasaareen ja Salmisaareen

Kehitysohjelman toteuttamisen toinen vaihtoehto on ryhtyä polttamaan biomassaa nykyisillä voimalaitoksilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Hanasaaressa ja Salmisaaressa poltettaisiin kivihiilen joukossa noin 40 prosenttia biomassaa. Biomassa voisi olla puupellettejä tai paahdettua biomassaa – selvittelemme eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia parhaillaan.

Koska Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitokset on rakennettu kivihiiltä varten, vaatii biomassan polttaminen suurissa määrissä muutoksia voimalaitoksiin. Tällä hetkellä hankimme voimalaitoksella toteutettavilla koepoltoilla lisätietoa siitä, miten puupelletit palaisivat Hanasaaren voimalaitoksessa.

…vai sittenkin biokaasua Vuosaareen?

Selvitämme myös vaihtoehtoa rakentaa biojalostamo, jonka tuottama biokaasu voisi korvata maakaasua Vuosaaressa. Biokaasun valmistuksessa on tarkoitus käyttää metsähaketta ja puunkuorta. Hankkeessa valmistellaan tällä hetkellä investontipäätöstä, lue lisää tiedotteesta.

Kerromme blogissa lähiviikkojen aikana tarkemmin pelletistä, paahdetusta biomassasta eli biohiilestä ja hakkeesta. Mikä vaihtoehdoista on sinun suosikkisi?

Pirjo Jantunen

Pirjo Jantunen

Pirjo Jantunen edistää Helenissä ympäristön ja ihmisten huomioon ottamista. Hän uskoo, että yhteiskuntaa uhkaavat ympäristöongelmat ratkaistaan teknologian ja ihmisten yhteistyöllä. Pirjon mielestä vastuullinen yritys ottaa sidosryhmät mukaan toimintansa kehittämiseen.

Vuosiarkisto

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Hyvä toimitusvarmuus, kohtuullinen energian hinta ja pienet ympäristövaikutukset – miten se tehdään?

Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotannon rakennetta ohjaa pyrkimys maksimaaliseen toimitusvarmuuteen, kohtuulliseen energian hintaan ja vähäisiin ympäristövaikutuksiin. Näiden kaikkien tekijöiden tulee kohdata, kun mietitään uusia energiaratkaisuja.

Skogsflis som bränsle i Nordsjö

För tillfället undersöker Helsingfors Energi möjligheten att i framtiden förbränna skogsflis i Nordsjö Vuosaari C. Skogsflis är ett förnybart bränsle och förorsakar därmed mindre växthusgaser än fossila bränslen.

Vuosi 2013: pellettejä, vettä, hiilidioksidia ja juhlia

Vuonna 2013 hankimme lisää uusiutuvaa energiaa vesivoiman muodossa. Lisäksi teimme paljon selvityksiä ja tutkimuksia, joiden perusteella lisäämme uusiutuvan energian käyttöä 20 %:in vuoteen 2020 mennessä.