Antin askeleet

Noin 60 metriä korkeat maisemapylväät on nimetty Antin askeliksi suunnittelijansa professori Antti Nurmesniemen mukaan. Ouritsaaren kärjessä olevat pylväät ovat valaistuina itsenäisyyspäivästä Valofestivaali Lux Helsingin loppuun.

Antin Askeleet ovat esimerkki sähköverkon designista

Helsingin vanhin voimajohto kulkee meren yllä

Helsingin Salmisaaren ja Meilahden sähköasemien välinen voimajohto pylväineen uusittiin vuonna 2003. Vuonna 1951 valmistuneen Helsingin vanhimman voimajohdon uusinta tuli ajankohtaiseksi kaupungin lounaisosien ja kantakaupungin sähkönjakeluvarmuuden parantamiseksi. Samalla johdon sähkönsiirtokapasiteettia lisättiin, jotta se vastaisi paremmin Helsingin kasvavaan sähkönkulutukseen.

Maisemapylväät ristikkopylväiden tilalle

Töölön edustan merialueen poikki kulkevalle johtolinjalle pystytettiin uutta teollista muotoilua edustavat johtopylväät, jotka poikkeavat niin malliltaan kuin väritykseltäänkin vanhoista ristikkopylväistä. Uudet pylväät suunnitteli professori Antti Nurmesniemi.

Suunnitelma Töölön edustan uusiksi johtopylväiksi teetettiin niiden keskeisen sijainnin takia. Tavoitteena oli löytää perinteisten ristikkopylväiden tilalle uusi pylväsmalli, joka oman aikakautensa edustajana sopisi myös nykyiseen kaupunkimaisemaan. Pylväitä linjalla uusittiin kaikkiaan yhdeksän. Näistä merialueelle sijoittuvat viisi pylvästä ovat uudenmallisia maisemapylväitä, loput perinteistä mallia noudattavia pylväitä.

Ilmajohtojärjestelmä kaapelointia edullisempi

Salmisaaren ja Meilahden välisellä voimajohtolinjalla käytetään ilmajohtoja, sillä niiden siirtokapasiteetti on kaapelointiin verrattuna moninkertainen. Ilmajohtojen käyttäminen on myös kaapelointia kolme kertaa edullisempi ratkaisu. Merialueen poikki kulkevan johdon kaapelointi edellyttäisi erillistä kallioon louhittavaa tunnelia, jotta Helsingin sähkönjakelun kannalta keskeinen johto olisi sekä riittävästi suojattu että nopeasti ja edullisesti huollettava.

Katso myös


Salmisaaren voimalaitos

Salmisaaren yhteistuotantovoimalaitoksessa lisätään uusiutuvaa energiaa polttamalla puupellettejä kivihiilen joukossa.