Uudet energiantuotantoalueet

Tavoitteenamme on tuottaa energiaa toimitusvarmasti ja vähäpäästöisesti. Siihen tarvitsemme hajautettua lämmöntuotantoa. Uusia energiantuotantoalueita suunnitellaan  Vuosaareen, Patolaan ja Tattarisuolle

Investointeja päästöjen vähentämiseksi

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on tuottaa energia ilmastoneutraalisti. Vuoteen 2025 mennessä tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta, lisätä uusiutuvan energian osuus 25 prosenttiin ja puolittaa kivihiilen käyttö. Luovumme kivihiilestä vuonna 2029.

Suljemme Hanasaaren voimalaitoksen vuoden 2024 loppuun mennessä.

Teemme vaiheittain investointeja päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi sekä hyödynnämme uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet. Kehitämme uusia energiaratkaisuja myös yhdessä asiakkaidemme kanssa. Uusimmat investointimme ovat Mustikkamaan lämpövarasto ja Katri Valan lämpöpumppulaitosksen laajennus. Mittavan investointiohjelmamme seuraavassa vaiheessa suunnittelemme uusia energiantuotantoalueita Helsinkiin.

Ensimmäisenä aloitetaan Vuosaaren biolämpöaitoksen rakentaminen keväällä 2020.

 

Helenin lämpölaitokset -kartta

Vuosaari

Vuosaaren biolämpölaitoksen asemapiirrustus

Lue lisää

Patola

Patolan biolämpölaitos.

Lue lisää

Tattarisuo

Tattarisuon biolämpölaitos

Lue lisää

Katso myös


Projektiuutiset

Uutisia uusien innovaatioiden käyttöönotosta.


Suvilahden aurinkovoimala ja sähkövarasto

Vastaa visaan ja tutki miten aurinkosähköä hyödynnetään meillä ja muualla Euroopassa


Case: Sakarinmäen koulu

Uusiutuvan energian pilottikoulussa oppilaat seuraavat energiankulutusta ja uusituvan energian tuotantoa reaaliajassa.


Vuosaaren biolämpölaitos

Rakennamme uuden biolämpölaitoksen Vuosaaren voimalaitosalueelle.


Patolan energiantuotantoalue

Suunnittelemme biolämpölaitoksen rakentamista Patolan lämpölaitoksen tontille Oulunkylään.


Tattarisuon energiantuotantoalue

Helen selvittää uusien energiantuotantomuotojen toteuttamista Tattarisuon alueelle.

Jaa: