Patolan energiantuotantoalue

Helen luopuu kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti. Nopein tapa korvata kivihiiltä on biomassa. Suunnittelemme biolämpölaitoksen rakentamista Patolan lämpölaitoksen tontille Oulunkylään. Biolämpölaitokselle on myönnetty ympäristölupa.

Vanhan lämpölaitoksen rinnalle uusi biolämpölaitos

Suunnittelemme uutta biolämpölaitosta rakennettavaksi Oulunkylään Patolan lämpölaitosalueelle nykyisen, vuosina 1981–83 käyttöönotetun lämpölaitoksen kanssa samalle tontille. Laitoksen nykyinen polttoaineteho on 240 MW. Suunnitella on pellettilämpölaitos, jonka polttoaineteho on 120 MW.

Biolämpölaitos olisi mahdollista ottaa käyttöön ennen vuotta 2029. Uudesta laitoksesta ei ole toistaiseksi tehty investointipäätöstä.

Muutoksen myötä lämpölaitosalueen polttoainevalikoima monipuolistuisi.

Biolämpölaitos ei ole ainoa vaihtoehto Patolaan, vaan tutkimme myös muita energiantuotantovaihtoehtoja, jotka eivät perustu polttamiseen.

Tontille uusia rakennuksia

Nykyiselle lämpölaitostontille rakennetaan pelletin vastaanottoasema, pellettisiilot, uusi lämpölaitos sekä uusi savupiippu.

Uuden lämpölaitoksen korkeus tulee olemaan noin 30 metriä ja uuden piipun korkeus noin 60 metriä. Nykyisen lämpölaitoksen noin 120 metriä korkea piippu pysyy entisellään. 

Muutoksen myötä lämpölaitostontin käyttötarkoitus tai rajaus ei muutu.

Polttoainekuljetukset Kehä I:n ja Käskynhaltijantien kautta

Pellettikuljetuksia arvioidaan olevan noin 7–13 vuorokaudessa. Polttoainekuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti kello 6–22 välisenä aikana.

Pellettirekat saapuvat alueelle Kehä I:n ja Käskynhaltijantien kautta, kuten lämpölaitoksen nykyinenkin liikenne.

Energiatehokkuutta parhaalla tekniikalla 

Lämpölaitoksen savukaasut tullaan puhdistamaan letkusuodattimella ja savukaasupesurilla. Savukaasupesuri ottaa lisäksi lämpöä talteen savukaasuista, mikä parantaa laitoksen energiatehokkuutta.

Uusi lämpölaitos sekä savukaasujen puhdistusjärjestelmä toteutetaan parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla.

Melun vähentäminen huomioidaan lämpölaitoksen suunnittelussa ja sijoittelussa.

Ajankohtaista

Helen on saanut aluehallintovirastolta ympäristöluvan uuden pellettikattilan sijoittamiselle Patolan lämpölaitoksen tontille olemassa olevan lämpölaitoksen viereen.

Lämpökeskusalueen kaavaehdotus tulee nähtäville kevään 2019 aikana.

Havainnekuvia

Biolämpölaitos Itsenäisyyden puistosta kuvattuna

Biolämpölaitos Itsenäisyyden puistosta kuvattuna

Biolämpölaitos Käskynhaltijantieltä kuvattuna

Biolämpölaitos Käskynhaltijantieltä kuvattuna

Biolämpölaitos Longinojalta kuvattuna

Biolämpölaitos Longinojalta kuvattuna

Biolämpölaitos Myllypellontieltä kuvattuna

Biolämpölaitos Myllypellontieltä kuvattuna

Biolämpölaitos siirtolapuutarhasta kuvattuna

Biolämpölaitos siirtolapuutarhasta kuvattuna

Biolämpölaitos Vantaanjoelta kuvattuna

Biolämpölaitos Vantaanjoelta kuvattuna

Kysy Patolan Patolan energiantuotantoalueesta

Jätä kysymyksesi alla olevalla lomakkeella, vastaamme mahdollisimman pian.

Katso myös


Uudet energiantuotantoalueet

Tavoitteenamme on tuottaa energiaa toimitusvarmasti ja vähäpäästöisesti. Siihen tarvitsemme hajautettua lämmöntuotantoa. Suunnittelemme biolämpölaitoksien rakentamista Vuosaareen, Patolaan ja Tattarisuolle.


Vuosaaren biolämpölaitos

Rakennamme uuden biolämpölaitoksen Vuosaaren voimalaitosalueelle.


Tattarisuon energiantuotantoalue

Helen selvittää uusien energiantuotantomuotojen toteuttamista Tattarisuon alueelle.

Jaa: