Ruskeasuon geolämpölaitos

Helen käynnistää Helsingin ensimmäisen keskisyvän geotermisen lämpökaivon poraamisen Ruskeasuolla syyskuussa 2021. Geolämpölaitos toimii Helenin pilottikohteena, jossa testataan ja kehitetään poraustekniikkaa ja muita teknisiä ratkaisuja uusille geolämpökohteille. Geolämpölaitos valmistuu vuoden 2022 aikana.

Lämpöä 180 kerrostalohuoneistolle

Geolämpölaitos mahtuu pieneen tilaan: maan päälle siitä näkyy vain merikontin kokoinen rakennus, johon sijoitetaan lämpöpumppu. Ruskeasuon geolämpölaitos tuottaa hiilineutraalia kaukolämpöä 1,8 GWh vuodessa sekä kaukojäähdytystä 0,8 GWh. Määrä vastaa n. 180 kerrostalohuoneiston lämmittämistä.

Energiaa maasta ja auringosta

Kahden ja puolen kilometrin syvyydessä maan lämpötila on noin 40 astetta. Lämpökaivossa kierrätetään vettä ja lämpöpumpulle tullessa vesi on lämmennyt noin 10–15 asteeseen. Lämpöpumppujen avulla veden lämpötila nostetaan kaukolämpöverkkoon sopivaksi. Samalla, kun geolämpölaitos tuottaa kaukolämpöverkkoon hiilineutraalia kaukolämpöä, saadaan kaukojäähdytysverkkoon tuotettua jäähdytystä. Olemassa olevien kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkkojen kautta lämpö ja jäähdytys jaetaan lähialueen asukkaille.

Lämpöpumppulaitoksen katolle asennetaan sata aurinkopaneelia. Aurinkovoimalla tuotettu sähkö pienentää geolämpölaitoksen sähkönkäyttöä.

Joulukuussa poraus 400 metrissä

Ruskeasuon geolämpölaitos toimii Helenin pilottikohteena, jossa testataan ja kehitetään poraustekniikkaa ja muita teknisiä ratkaisuja uusille geolämpökohteille. Porauksen valmisteluissa tuli viivettä ja geolämpökaivon porauksen kokonaisaikataulu on muuttunut. Uusimman arvion mukaan poranterä saavuttaa 2,5 kilometrin syvyyden huhti-toukokuussa 2022. Joulukuun puolessa välissä Ruskeasuolla porausreiän syvyys on reilu 400 metriä.geoterminen-lampolaitos.PNG

Tietoa rakennustöistä

Työkohteen osoite:
Hakamäenkuja 2, Ruskeasuo
Työn kesto:
Poraustyö 9/2021-5/2022
Geolämpölaitoksen rakentaminen 8/2021-12/2022Työaika: Porausta suoritetaan päivittäin klo 7-22 välisenä aikana
Työn suorittaja: Finnjet Konsult AB
Työn tilaaja: Helen Oy

blobid3.jpg

Lue lisää

Lue lisää geotermisestä energiasta ja kuinka maan ydin on ehtymätön uusiutuvan energian lähde

Lue asiantuntijamme blogikirjoitus geolämmön mahdollisuuksista

Katso myös


Uudet energiantuotantoalueet

Tavoitteenamme on tuottaa energiaa toimitusvarmasti ja vähäpäästöisesti. Siihen tarvitsemme hajautettua lämmöntuotantoa. Suunnittelemme biolämpölaitoksien rakentamista Vuosaareen, Patolaan ja Tattarisuolle.


Vuosaaren biolämpölaitos

Rakennamme Vuosaaren voimalaitosalueelle uuden biolämpölaitoksen


Meriveden lämmöntalteenotto

Helenin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Kivihiilikielto astuu voimaan vuonna 2029, johon mennessä on korvattava Salmisaaren voimalaitoksen kivihiilen käyttö. Helen on tehnyt esiselvitystä eri vaihtoehdoista hyödyntää merivettä teollisen kokoluokan lämpöpumppujen lämmönlähteenä Helsingissä. Hanke etenee nyt ympäristövaikutusten arviointiin.


Kilpilahden hukkalämpöjen hyödyntäminen

Helenin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Helen on tehnyt esiselvitystä eri vaihtoehdoista hyödyntää Porvoon Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämpöjä Helsingin kaukolämmön tuotannossa lämpöpumppujen avulla. Hankeen vaatiman lämmönsiirtoyhteyden osalta edetään nyt ympäristövaikutusten arviointiin.