Projektiuutiset

Vuosaaren biolämpölaitoksella tehdään puhdistuspuhalluksia, jotka voivat aiheuttaa melua ja höyryä

Vuosaaren biolämpölaitoksella tehdään 18.11.2022 alkaen puhdistuspuhalluksia, jotka voivat aiheuttaa melua ja höyryä lähialueelle. Puhdistukset liittyvät biolämpölaitoksen valmistumiseen.

24.11.2022

Helen julkaisi ensimmäisen biodiversiteettistrategiansa

Helen julkaisi marraskuussa yhtiön historian ensimmäisen biodiversiteettistrategian. Strategian tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta.

18.11.2022

Helenin päästövähennystavoitteille virallinen hyväksyntä Science Based Targets –aloitteelta

Helen on ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä saanut Science Based Targets -aloitteelta (SBTi) virallisen hyväksynnän päästövähennystavoitteilleen. Uudet tavoitteet perustuvat Pariisin ilmastosopimukseen, ja ne pyrkivät rajoittamaan maapallon lämpenemistä 1,5 asteeseen globaalisti.

17.11.2022

Helen toteuttaa mittavan sähköautojen latausverkoston laajennuksen Helsinkiin

Sähköautoilun suosion kasvaessa kohisten Helen toteuttaa mittavan sähköautojen latausverkoston laajennuksen Helsinkiin. Helsingin kaupunki kilpailutti keväällä sähköautojen latausverkoston rakentamisen. Kilpailutukseen sisältyi latauslaitteiden asentaminen, ylläpito ja latauspalveluiden operointi. Helen voitti kilpailutuksen, jonka toteutus sisältää 48 henkilöautojen ja kahdeksan taksiautojen latausasemakohdetta, sisältäen yhteensä yli 150 latauspistettä Helsinkiin. Toimiva ja kattava

14.11.2022

Energian kausivaraston rakentaminen Kruunuvuoren kallioluoliin on käynnistynyt

Kruunuvuorenrantaan tulevaa energiavarastoa koskeva hanke on pyörähtänyt käyntiin, ja alueella on alettu tehdä valmistelevia rakennustöitä. Helenin ja Skanskan yhteishankkeessa Kruunuvuoren kallioluoliin rakennetaan suuri energian kausivarasto, joka mahdollistaa Skanskan uudelle asuinalueelle alueellisen ja ekologisen energiantuotannon.

08.11.2022

Juurakon tuulipuisto aloitti onnistuneesti säännöllisen sähköntuotannon

Helenin ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston omistama Juurakon tuulipuiston seitsemän turbiinia on saatu onnistuneesti valmiiksi ja tuulipuisto on alkanut tuottamaan puhdasta sähköä huipputehokapasiteetilla 40 MW. Tuulipuiston on kehittänyt ja rakennuttanut kansainvälinen VSB-konserni ja se sijaitsee Kalajoella, Pohjois-Pohjanmaalla.

03.11.2022

Helenin uudet kivihiilen hankintakanavat toiminnassa

Helenin kivihiilen hankintakanavat muuttuivat Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan seurauksena merkittävästi, kun luovuimme venäläisen kivihiilen hankinnasta. Kesällä meille tuli joitain hiililasteja ARA-alueelta, joka on suuri eurooppalainen satamakeskittymä. Lokakuun lopussa meille alkoi saapua kivihiiltä uusien hankintakanaviemme kautta. Meille on saapunut kivihiiltä Australiasta välivarastoon Poriin, ja sitä on seurannut Pohjois-Amerikasta saapunut kivihiililasti.

02.11.2022

Helenin käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö siirtyi Enersensen palvelukseen – Palveluhankintamalli tuo joustavuutta muuttuneessa toimintaympäristössä

Helenin käyttö- ja kunnossapitopalveluissa tapahtui merkittävä muutos 1. marraskuuta 2022 alkaen, kun noin 250 käyttö- ja kunnossapidon työntekijää siirtyi liikkeenluovutuksella Enersense IN Oy:n palvelukseen. Ammattitaitoinen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö on muodostanut Helenin yli satavuotisen historian aikana voimalaitostemme kivijalan, joka on taannut luotettavan lämmön sekä sähkön tuotannon ja joka on tunnettu osaamisestaan.

01.11.2022

Energiamurroksessa uudet teknologiat avainroolissa

Energia-ala on tällä hetkellä voimakkaassa murroksessa, jota ovat vauhdittaneet entisestään useat muutokset maailmanmarkkinoilla. Tänä vuonna Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on tuonut markkinoille epävarmuutta, jonka vuoksi energian hintaan vaikuttavat tekijät, erityisesti raaka-aineiden, kuten kaasun ja hiilen, kustannukset ovat vaihdelleet maailmanmarkkinoilla suuresti ja nopeasti. Viime syksynä hintojen nousun aiheutti tuotannon ja kysynnän epäsuhta.

17.10.2022

Helen aloittaa Hanasaaren voimalaitoksen toiminnan dokumentoinnin ja tallentamisen Tekniikan museon kanssa

Tekniikan museo toteuttaa Hanasaaren voimalaitoksen toiminnan dokumentoinnin ja tallentamisen Helenin toimeksiannosta. Hankkeen tarkoituksena on dokumentoida Hanasaaren hiilivoimalaitoksen toimintaa ennen kuin voimalaitos lopettaa toimintansa 1.4.2023 mennessä, ja pääpaino on nykyisen toiminnan ja voimalaitoksen eri vaiheiden tallentamisessa.

12.08.2022

Katso myös


Suvilahden aurinkovoimala ja sähkövarasto

Vastaa visaan ja tutki miten aurinkosähköä hyödynnetään meillä ja muualla Euroopassa


Case: Sakarinmäen koulu

Uusiutuvan energian pilottikoulussa oppilaat seuraavat energiankulutusta ja uusituvan energian tuotantoa reaaliajassa.


Uudet energiantuotantoalueet

Tavoitteenamme on tuottaa energiaa toimitusvarmasti ja vähäpäästöisesti. Siihen tarvitsemme hajautettua lämmöntuotantoa. Suunnittelemme biolämpölaitoksien rakentamista Vuosaareen, Patolaan ja Tattarisuolle.