Case: Sakarinmäen koulu

Toteutimme Sakarinmäen koulukeskukseen uusiutuvan energian lämmitysratkaisun, jonka muodostavat maalämpö, aurinkolämpö, biolämpökeskus ja lämmön varastointi yhdessä.

Sakarinmäki – uusiutuvan energian pilottikoulu

Sakarinmäki on pilottihanke, jossa testaamme uudenlaisia energiaratkaisuja. 100 % koulun käyttämästä lämmöstä tuotetaan nyt uusiutuvalla energialla. Sakarinmäen koulukeskuksen energiajärjestelmän rakentaminen on ensimmäinen askel laajemmasta Östersundomiin sijoittuvasta kokeilusta.

Sakarinmäen koulun oppilaat ja opettajat ovat alusta asti olleet mukana ideoimassa, kuinka uutta energiaratkaisua voidaan hyödyntää myös oppimiseen. Toimme kouluun näytöt, joista lämmöntuotantoa voi seurata reaaliajassa. Samoja tietoja voit tarkastella myös tällä sivulla, alla näet esim. koulun lämmöntuotannon edellisen vuorokauden ajalta. 

Lämmöntuotanto

30.3.-31.3.

Aurinkolämpö

Maalämpö

Bioöljy

Lämmöntuotanto nyt

Aurinkolämpö

Maalämpö

Bioöljy

Aurinkokeräimet

Aurinkokeräimillä kerätään talteen auringon lämpöä koulun ja käyttöveden lämmittämistä varten. Yksi aurinkokeräin on 2 metriä korkea ja 5 metriä leveä. Keräimiä on 16, joten niiden pinta-ala on yhteensä 160 neliömetriä. Aurinkokeräinten tuotantoteho on 150 kW.

Sakarinmäen koulun aurinkokeräimet

Sakarinmäen koulun maalämpökaivo

Maalämpökaivot

Maalämpökaivo on noin 300 metrin syvyyteen porattu reikä, jonka sisällä on putkisto. Putkissa kiertävä bioetanoli kerää lämpöenergiaa reikää ympäröivästä maaperästä lämpöpumpuille ja sitä kautta koulun lämmittämiseen. Maalämpökaivoja on 21 kappaletta, ja lämpöpumppujen mitoitusteho on 275 kW.

Lämpökeskus

Öljylämpökeskuksella lämmitetään koulua silloin, kun maalämpö ja aurinkolämpö eivät riitä kattamaan kulutusta, käytännössä pakkassäällä. Lämpökeskuksessa käytetään uusiutuvaa bioöljyä. Lämpö siirretään kouluun vesikiertoisella lämmönjakojärjestelmällä. Koulun lämmitystehon enimmäistarve on 1200 kW. Lämpökeskuksen maksimiteho on 1500 kW, joten se on mitoitettu kattamaan koulun lämmitystarve kaikissa tilanteissa.

Lämpökeskus tuottaa lämpöä bioöljyllä

Yhdessä oppilaiden kanssa

Uusiutuvaa energiaa yhdessä oppilaiden kanssa

Järjestimme Sakarinmäen koulun oppilaille ja opettajille työpajoja, joissa pohdittiin, kuinka uusiutuvan energian ratkaisua voidaan hyödyntää oppimiseen.

Lähes 300 eri-ikäistä lasta onkin opetellut tunnistamaan lämmitysenergiankulutusta ja -tuotantoa koulussa. Tuotantotietoja voidaan käyttää tehtäviin eri oppiaineissa, kuten matematiikassa, fysiikassa ja äidinkielessä.

Oppilaat ja opettajat olivat mukana suunnittelemassa, kuinka lämmitysjärjestelmä ja siitä saatava tuotantotieto saatiin koulussa näkyväksi helposti ymmärrettävällä ja oppimista tukevalla tavalla. Kouluun asennetuilla näytöillä havainnollistetaan nyt reaaliaikaisesti, minkä verran maalämmöstä, aurinkokeräimistä ja lämpökeskuksesta saadaan energiaa, ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi lämpimiksi suihkuiksi muutettuna.

Koulun rehtori Kaisa Alanne on tyytyväinen työpajoihin ja koko pilottihankkeeseen.

- Olemme iloisia siitä, että olemme saaneet olla pilotoimassa uusiutuvan energian lämmitysratkaisua. Se on saanut sekä oppilaat että opettajat innostumaan energia-asioista. Voimme käyttää energiantuotantotietoja hyvin monessa oppiaineessa hyödyksi, ja energia myös sitoo eri oppiaineita yhteen, Alanne sanoo.

Tämänhetkinen lämmöntuotanto lämpiminä suihkuina

Aurinkolämpö

Maalämpö

Bioöljy

= 20 kW

Katso myös


Suvilahden aurinkovoimala ja sähkövarasto

Vastaa visaan ja tutki miten aurinkosähköä hyödynnetään meillä ja muualla Euroopassa


Uudet energiantuotantoalueet

Tavoitteenamme on tuottaa energiaa toimitusvarmasti ja vähäpäästöisesti. Siihen tarvitsemme hajautettua lämmöntuotantoa. Suunnittelemme biolämpölaitoksien rakentamista Vuosaareen, Patolaan ja Tattarisuolle.