Menu

Helen Oy

Energialähteet

Suurin osa tuottamastamme energiasta on peräisin maakaasusta. Yhteistuotannon lisäksi tuotamme energiaa ydinvoimalla sekä tuuli-, vesi- ja aurinkovoimalla. Biopolttoaineiden käyttö energialähteenä alkoi pelleteillä vuonna 2014.

Maakaasu

Maakaasua käytetään mm. Vuosaaren voimalaitoksissa

Pääpolttoaineena käytämme maakaasua, jolla tuotamme yli puolet energiasta. Fossiilisista polttoaineista maakaasu kuormittaa vähiten ympäristöä. Käyttämämme maakaasu sisältää lähinnä metaania, joten sen käytöstä ei synny lainkaan rikkidioksidi-, hiukkas- tai raskasmetallipäästöjä. Maakaasun käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat nekin muista fossiilisista polttoaineista syntyviä päästöjä pienemmät.

Helsingissä maakaasua käytetään Vuosaaren voimalaitoksissa sekä muutamassa lämpökeskuksessa. Suomeen maakaasu tulee putkea pitkin Länsi-Siperiasta. Olemme selvittäneet myös maakaasun rinnalla poltettavan synteettisen biokaasun käyttöä.

Kivihiili

Hanasaaren kivihiilivarasto

Kivihiilellä tuotamme noin kolmanneksen energiasta. Kivihiilen etuja ovat hyvä saatavuus sekä kohtuullinen ja vakaa hinta. Sitä on myös helppo varastoida poikkeustilanteiden varalle. Tutustu vastuullisuusraportissa tarkemmin Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksissa käyttämäämme kivihiilen alkuperään.

Kivihiilen hankinnassa huomioimme toimitusvarmuuden, hinnan ja laadun lisäksi myyjän sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun. Edellytämme kivihiilen toimittajilta sitoutumista vastuullisen liiketoiminnan käytäntöihin, vähintään YK:n Global Compact -periaatteisiin.

Ydinvoima

Olkiluoto 3 rakennusvaiheessa, lähde: TVO

Ydinvoimalla tuotamme noin 10 prosenttia energiasta. Hankimme Olkiluodossa tuotettua ydinenergiaa Oy Mankala Ab:n kautta, joka on osallisena Teollisuuden Voima Oyj:ssä. Olkiluodon ydinvoimalan tuotanto ja käytettävyys ovat huippuluokkaa.

Parhaillaan Olkiluotoon rakennetaan kolmatta voimalaitosta. 

Aurinkoenergia

Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimaloissa tuotetaan 13 prosenttia Suomen aurinkosähköstä. Aurinkovoimaloissa on yhteensä 4 186 paneelia ja niiden vuosituotanto on noin 1 000 MWh. Tuotanto vastaa lähes 500 kerrostalokaksion vuosikulutusta.

Suvilahden aurinkovoimala valmistui maaliskuussa 2015

Helen on Suomen suurin aurinkolämmön tuottaja. Helsinkiläisistä kodeista, toimistoista ja kauppakeskuksista kerätään talteen auringon lisäksi myös koneiden ja laitteiden sekä ihmisten tuottamaa lämpöä. Kaukojäähdytyksen avulla kiinteistöissä oleva ylimääräinen auringon lämpö voidaan jalostaa hyötykäyttöön sopivaksi ja edelleen siirtää kaukolämpöverkkoon.

Kuumimpina hellekesän päivinä kaukojäähdytyksen avulla saadaan talteen jopa 800 000 kWh uusiutuvaa kaukolämpöä päivässä. Tämä vastaa noin 250 000 kaupunkilaisen päivittäistä lämpimän käyttöveden tarvetta.

Vesivoima

Mankalan vesivoimalaitos

Vajaa 5 prosenttia tuottamastamme energiasta on peräisin vedestä. Vesivoimakapasiteettia meillä on tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta Kymijoella, Kemijoella ja Ruotsissa Indalsälven-joella. Vesivoimaloiden yhteenlaskettu tuotantoteho on 160 MW. Vanhimmat vesivoimalamme ovat tuottaneet energiaa 30-luvulta asti.

Vesivoimaosuutemme kasvoivat kesällä 2013, kun ostimme yhdessä EPV Energia Oy:n ja Kymppivoima Oy:n kanssa osuuden Keski-Ruotsissa Indalsälven-joessa sijaitsevista seitsemästä vesivoimalaitoksesta. Samalla vesivoimatuotantomme määrä kasvoi yli 50 prosentilla.

Tuulivoima 

Havainnekuva Siipyyn merituulipuistosta

Hankimme tuulivoimaa Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta. Tuulivoimalla tuottamamme energian määrä on vielä pientä, mutta suunnittelemme Pohjanlahden ja Suomenlahden rannikoille suuria merituulipuistoja Suomen Merituuli Oy:n kautta.

Polttoöljy 

Polttoöljyn osuus Helsingin kaukolämmön tuotannossa on noin 3 prosenttia. Polttoöljyä käytetään kivihiilivoimalaitosten käynnistyksessä, varapolttoaineena ja lämpökeskusten polttoaineena. Öljyllä tuotettua kaukolämpöä tarvitaan vain pakkassäällä. Öljyllä on kuitenkin merkittävä rooli Suomen energiahuoltovarmuuden kannalta ja siksi sitä varastoidaan kriisitilanteiden varalle.

Puupelletti

Pellettejä

Puupelletti on sylinterin muotoon puristettua metsäbiomassaa. Poltamme pellettejä Hanasaaressa ja Salmisaaressa. Pelletti tulee muodostamaan 5–7 % osuuden polttoaineesta molemmilla voimalaitoksilla.

Lue lisää uusiutuvan energian lisäämisestä.