Menu

Helen Oy

Voimalaitokset

Tuotamme lämpöä, sähköä ja jäähdytystä voimalaitoksissa ja lämpökeskuksissa eri puolilla Helsinkiä. Tutustu voimalaitoksiin ja niiden tuotantotehoihin

Hanasaaren voimalaitos

Hanasaaren voimalaitos

Hanasaaren voimalaitoksessa pelletin poltto aloitettiin vuoden 2015 lopussa. Pelletin osuus tuotannosta on 5-7 prosenttia. Lähivuosina voimalaitoksella kehitetään myös savukaasun puhdistusjärjestelmiä ja polttotekniikkaa.

Tutustu voimalaitokseen

Vuosaaren voimalaitokset

Vuosaaren kombivoimalaitoksissa tuotetaan valtaosa Helsingin sähköstä ja kaukolämmöstä. Kombitekniikan ansiosta voimalaitosten hyötysuhde on parhaimmillaan 93 %.

Tutustu voimalaitoksiin

Vuosaaren voimalaitokset

Salmisaaren voimalaitos

Salmisaaren voimalaitos

Salmisaaren voimalaitoksessa pellettejä on poltettu vuoden 2015 alusta alkaen. Voimalaitokselle rakennettiin tätä varten pellettien vastaanotto-, varastointi- ja syöttöjärjestelmä.

Tutustu voimalaitokseen

Lämpökeskukset

Eri puolilla Helsinkiä sijaitsevilla lämpökeskuksilla taataan lämmön riittävyys kovien pakkasten lisäksi myös voimalaitosten häiriötilanteiden ja huoltoseisokkien aikana. 

Tutustu lämpökeskuksiin

Lämpökeskukset

Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitos

Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitos

Maailman suurimman lämpöä ja jäähdytystä tuottavan lämpöpumppulaitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 80 % pienemmät verrattuna esimerkiksi lämmön erillistuotantoon raskaalla polttoöljyllä.

Tutustu laitokseen

Kymijoen vesivoimalaitokset

Kymijoen vesivoimalaitokset sijaitsevat Ahvenkoskella, Mankalassa, Klåsarössä ja Ediskoskella.

Tutustu vesivoimalaitoksiin

Kymijoen vesivoimalaitokset

Vanhankaupungin voimalamuseo

Vanhankaupungin voimalamuseo

Vanhankaupungin vesivoimala on Helsingin vanhin käytössä oleva voimalaitos. Kesäisin se on avoinna museovieraille. 

Tutustu vesivoimalaan

Kellosaaren varavoimalaitos

Voimalaitos toimii valtakunnallisena häiriöreservinä ja on tärkeä osa valtakunnallisen kantaverkkoyhtiö Fingridin varautumista nopean häiriöreservin tarpeeseen. 

Tutustu voimalaitokseen

Kellosaaren varavoimalaitos

Suvilahden aurinkovoimala valmistui maaliskuussa 2015

Suvilahden aurinkovoimala

Helsingin Suvilahden aurinkovoimala aloitti toimintansa maaliskuussa 2015. Suvilahdessa on 1 194 aurinkopaneelia ja sen vuosituotanto on noin 275 MWh, joka vastaa 137 kerrostalokaksion vuosikulutusta.

Tutustu aurinkovoimalaan

Kivikon aurinkovoimala

Suomen suurin aurinkovoimala aloitti toimintansa huhtikuussa 2016 lisäten Suomen aurinkosähkötehoa 10 prosenttia. Kivikon aurinkovoimalassa on 2 992 paneelia ja sen vuosituotanto on noin 700 MWh, joka vastaa 350 kerrostalokaksion vuosikulutusta.

Tutustu aurinkovoimalaan

Kivikon aurinkovoimalassa on lähes 3 000 aurinkopaneelia