• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Vuoroin vieraissa Vuosaaressa

  • 2016-12-19
Biovoiman lisääminen Helsingissä on edennyt ympäristövaikutusten arviointivaiheeseen (YVA). Samaan aikaan ollaan käynnistämässä kaavamuutoksen vaatimaa prosessia. Helsingin Energia laajentaa YVA-prosessin ajaksi normaalia sidosryhmätoimintaansa. Tarpeen mukaan käymme mielellämme esimerkiksi kylässä kertomassa hankkeistamme.

Teksti: Minna Näsman

Yksi esimerkki tällaisesta kyläilystä oli viime viikolla järjestetty Vuosaari-seuran syyskokous, joka alkoi tänä vuonna Helsingin Energian tietoiskulla. Siellä johtaja Markku Saukkonen kertoi Vuosaareen suunnitellusta monipolttoainevoimalaitoksesta ja siihen liittyvästä energiatunnelista. 

Vuosaari-seuran hyvät kysymykset

Saukkonen sai tilaisuudessa vastattavakseen liudan hyviä kysymyksiä. Kokouksen osanottajat olivat mm. huolissaan ratkaisujen ympäristöystävällisyydestä. Esitettiin kysymys myös toimintavarmuudesta: miten kauan laitos pyörisi, jos hakkeen tulo loppuisi? Myös eurot kiinnostivat. Olisiko rahan laittaminen Hanasaareen hukkainvestointi – miten kauan laitoksen muut osat jaksavat jauhaa sähköä ja lämpöä? Energiatunnelin reitti kiinnosti ihmisiä, samoin kuin se, voisiko yhteistyö Gasumin kanssa Joutsenossa olla nostamassa uusiutuvien määrää energiantuotannossa riittävästi. Viimeinen kysymys koski mahdollista jätteenpolttoa tulevassa monipolttoainevoimalaitoksessa.

Vuoroin vieraissa Vuosaaressa

Markku Saukkonen kertoi tilaisuudessa hankkeen etenemisestä.

Kaikkiin näihin kysymyksiin Saukkosella oli vastaus. Vuosaaren uudesta voimalaitoksesta tulisi nykyisiä laitoksia vähemmän päästöjä. Biopolttoaineelle tehdään 1-2 viikon varastot ja varapolttoaineena käytettävälle hiilelle muutaman kuukauden kestävät varastot. Mahdollisuus polttaa kattilassa hiiltä tarvitaan juuri mm. huoltovarmuussyistä.

Hanasaaren investoinnit tehdään Saukkosen mukaan vaiheittain päätösten valmistuessa niin, ettei rahaa kulu hukkaan. Joutsenon biokaasuratkaisun vaikutus riippuu laitoksen mitoituksesta, mutta arviolta sen avulla saataisiin uusiutuvien osuutta nostettua vain viitisen prosenttia. 20 prosentin tavoite ei siis vielä täyttyisi.

Pääkaupunkiseudun jätteet tullaan käyttämään energiaksi Vantaan Energian Långmossabergetiin valmistuvalla jätteenpolttolaitoksella. Vuosaaren monipolttoainevoimalaitosta ei luviteta jätteenpolttoa, vaan puhtaan puuaineksen polttoa varten.

 

Mitä YVAssa tapahtuu?

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma eli YVA-ohjelma on tarkoitus tuoda kaupunkilaisten arvioitavaksi yhtä aikaa asemakaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman  kanssa. YVA-ohjelmaan kootaan kaikki ne asiat, joiden tiedetään vaativan selvittämistä, jotta eri vaihtoehtojen vaikutuksia ympäristöönsä voidaan luotettavasti vertailla.

Kaupunkilaisia kutsutaan tutustumaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan helmikuussa 2013. Ohjelma on suunnitelma, jonka pohjalta tehdään selvityksiä. Vasta kun selvitysten tulokset ovat tiedossa, voidaan laitokselle hakea vaadittavia ympäristölupia. Myös tulosten valmistuessa kaupunkilaisia kutsutaan kommentoimaan hanketta. Tuloksista koostetaan ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Viisi tapaa seurata YVAa

1. Avoimet ovet

Jo ennen YVA-ohjelman julkistamista kutsumme kaikkia suunnitelmista kiinnostuneita tutustumaan toimintaamme Vuosaaren, Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla. Kutsu avointen ovien tapahtumiin vuodenvaihteen jälkeen esitetään tiedotusvälineissä, mutta lähestymme myös suoraan tahoja, joita asia voi kiinnostaa.

2. YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen julkistamistilaisuudet
Vuoroin vieraissa Vuosaaressa

Syyskokouksen osanottajilla oli Saukkoselta paljon kysyttävää.

YVA-ohjelman julkistamisesta ilmoitetaan lehdissä. Siinä yhteydessä kaikkia kiinnostuneita kutsutaan tutustumaan niihin asioihin, joita ollaan lähdössä selvittämään. YVA-selostuksen valmistuttua toimitaan samoin.

3. Sähköpostilista

YVAn etenemistä voi seurata ilmoittautumalla sähköisen YVA-uutiskirjeen vastaanottajaksi.

4. Www-sivut

YVAlle perustetaan myös omat www-sivut helen.fi-sivuston yhteyteen.

5. Tämä blogi

Kerromme sivuston aukeamisesta ja muistakin YVAn käänteistä edelleen myös tässä blogissa. Tätä kautta on myös helppo kommentoida ja ehdottaa YVAan liittyviä asioita. Sivuston ylälaidasta voi ehdottaa aihetta, jota tässä blogissa tulisi käsitellä. Sivuston vasemmasta alalaidasta löytyy yhteydenottolomake ja jokaisen postauksen alalaidasta mahdollisuus kommentoida esitettyjä ajatuksia.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

  • 19.12.2016

YVA-yleisö kysyi ja keskusteli

Kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa keskusteltiin eilen biopolttoaineiden käytön vaikutuksista ympäristöön sekä nähtiin havainnevideo Vuosaareen suunnitellusta voimalaitoksesta.
  • 19.12.2016

Mitä YVAssa tutkitaan?

YVA-ohjelmaa esiteltiin 14. maaliskuuta keskustelutilaisuudessa Kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa.
  • 19.12.2016

ELY-keskuksen lausunto YVA-ohjelmasta

Uudenmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, joka liittyy biopolttoaineiden käytön lisäämiseen Helsingin energiantuotannossa.